NaslovnaVijestiObnovljena Mjesna groblja Žbandaj i Baderna

Obnovljena Mjesna groblja Žbandaj i Baderna

Radovi na sanaciji Mjesnog groblja Žbandaj i Mjesnog groblja Baderna koji su započeti krajem prošle godine ovih su dana privedeni kraju.

Sukladno Programu sanacije groblja, planu nabave i osiguranim financijskim sredstvima Usluga Poreč d.o.o. uložila je u ovu investiciju 700.000,00 kuna.

Predmetnim radovima sanirani su ogradni zidovi te su na istima postavljeni okapni limovi, zamjenjeni su rubnici i tlakovac, sanirana ulegnuća na hodnim stazama, zemljane staze nasute rizlom te obnovljene mrtvačnice i stare kapalice.

Većina radova izvršena je na postojećim dijelovima groblja, dok su na dograđenim dijelovima izvršene zamjene betonskih ploča na grobnicama, a ogradni zidovi osvježeni novom bojom.

Usluga Poreč d.o.o. u lepezi djelatnosti koje obavlja, grobljima posvećuje posebnu pažnju, pa tako iz godine u godinu značajna sredstva ulaže u njihovo odražavanje, prateće objekte i komunalnu infrastrukturu kao i u što kvalitetnije pružanje pogrebnih usluga, a nadasve zbog osjetljivosti trenutka i samog ljudskog života koji tu pronalazi svoj posljednji počinak.

 Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti