NaslovnaVijestiOčitovanje Uprave na članak iz Glasa Istre: »Lisice« na kotačima automobila – bez suglasnosti Policijske uprave ?

Očitovanje Uprave na članak iz Glasa Istre: »Lisice« na kotačima automobila – bez suglasnosti Policijske uprave ?

Odluka o prometu na području grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča« broj 4/05,12/05 i 8/06) za koju je zatražena i dobivena suglasnost MUP-a, Policijske postaje Poreč, između ostalog regulira način prometovanja i prometovanja u mirovanju grada Poreča kao i da je parkirališna površina dio javne prometne površine namijenjen za parkiranje vozila. Nadalje, Pravilnikom o naplati parkiranja na javnim parkiralištima Klasa: 363-01/06-01/29, Ur. broj: 2167/01-08-06-3 od 11.07.2006., definirane su ulice (javne prometne površine) na kojima se vrši naplata, način označavanja, način plaćanja i odgovornost za nadzor i kontrolu plaćanja na javnim parkiralištima.

Zaključkom Gradskog Poglavarstva, Klasa: 363-01/03-01/17, Ur. broj: 2167/01-08-03-2 od 27.05.02003.godine, parkirališne površine grada Poreča dodijeljene su na upravljanje gradskom komunalnom poduzeću Usluga Poreč d.o.o. .Usluga Poreč d.o.o. putem kontrolora za naplatu (koji su djelatnici RJ Parkirališta) vrši kontrolu naplate kao i provedbu ostalih odrednica gore navedenog pravilnika. Prekršiteljima odrednica Pravilnika izdaju se kazne. U slučajevima prekršitelja sa stranom registracijom, isključivo iz razloga osiguranja naplate, koriste se specijalne naprave za blokiranje pogonskih kotača. Mišljenja smo da dodijeljenim nam pravom na upravljanje javnim parkirališnim površinama kao i nadzorom nad provedbom odrednica Pravilnika o načinu naplate parkiranja na javnim površinama, potpuno pravično postupamo postavljanjem blokada na pogonske kotače. One su sredstvo osiguranja plaćanja na javnim površinama i spadaju u nadležnost Zakona o komunalnom gospodarstvu koji regulira upravljanje javnim površinama .

Napominjemo, blokade pogonskih kotača služe isključivo kao sredstvo osiguranja naplate parkiranja, a ne u svrhu kažnjavanja prekršitelja koji krše odrednice gore navedenog pravilnika ili po bilo kojoj osnovi Zakona o sigurnosti u prometu.

Uprava društva

Dokumenti