NaslovnaVijestiODLAGANJE OTPADA U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA POREČA

ODLAGANJE OTPADA U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA POREČA

Obavještavamo naše korisnike sa područja starogradske jezgre Grada Poreč – Parenzo da se nakon ishodovane uporabne dozvole u funkciju stavljaju i podzemni spremnici koji se nalaze na dijelu gradske rive. Ovih dana korisnicima na navedenom području iz kategorije redovnog stanovanja, iznajmljivanja i vikend objekata te pravnim osobama koje se ne bave ugostiteljskom djelatnošću, dostavljene su odgovarajuće RFID kartice kako bi mogli koristiti podzemne spremnike.

Također, onim korisnici koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, a do sada nisu bili preuzeli svoje čipirane spremnike, izvršena je dostava istih.

Takvom individualizacijom usluge stvoreni su uvjeti za uklanjanje preostalih javnih, svima dostupnih, spremnika te obračun usluge svim korisnicima sukladno stvarnim količinama odnosno stvarno predanom volumenu otpada.

Ukoliko netko od korisnika nije dobio karticu molimo da se jave u Ured za korisnike na adresi Mlinska 1, svakim radnim danom od 07:00 do 13:00 sati, kako bi preuzeli odnosno zadužili svoje kartice.

Koristimo ovu priliku da još jednom podsjetimo na važnost pravilnog odvajanja i odlaganja otpada te molimo sve korisnike na odgovorno postupanje. Odlaganje otpada pored spremnika, na javnoj površini ili pak odlaganja otpada u neodgovarajući spremnik je nepropisno odlaganje. Želimo istaknuti da ulažemo velike napore da se sakupi sav tako nepropisno odložen otpad kao i činjenicu da takav otpad  stvara dodatni trošak koji  onda u konačnici plaćamo svi putem svojih računa za javnu uslugu.

Za sva pitanja i informacije kako koristiti uslugu stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese: usluga@usluga.hr  te na broj telefona 091/431-0010.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti