NaslovnaVijestiOdržan sastanak Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja

Održan sastanak Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja

Temeljem zaključka poglavarstva i gradskog vijeća od 26. i 27.12.2006.g. kojim je lokalna zajednica preuzela obvezu izrade Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja. Dana 28.08.2007.g. održan je sastanak Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za izradu Idejnog rješenja.
Temeljem zaključka poglavarstva i gradskog vijeća od 26. i 27.12.2006.g. kojim je lokalna zajednica preuzela obvezu izrade Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja. Dana 28.08.2007.g. održan je sastanak Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za izradu Idejnog rješenja. Članovi Povjerenstva (Milan Laković i Edo Kos za Grad Poreč, Savo Krajcar i Danijel Banić za Uslugu Poreč d.o.o., Stjepan Kamber za Hrvatske vode)definirali su konačni projektni zadatak i natječajnu dokumentaciju.
Time su stvorene pretpostavke za raspis natječaja za izradu Idejnog rješenja.

Uprava društva

Download PDF

Dokumenti