NaslovnaVijestiOdržana 5. sjednica NO

Održana 5. sjednica NO

Na Dnevnom redu bio je Financijski plan za 2006. godinu
Ponuđeni materijal od strane Uprave Društva detaljno je analizirana i u konačnici izglasan uz prethodno uvažavanje i izvjesnih smjernica od strane članova NO-a.
Planom je predviđeno ostvarenje prihoda u visini od 37.633.100,00 kuna i rashoda u visini od 35.799.000,00 kuna.
Rasčadbom poslovanja po pojedinim organizacionim jedinicama planirano je pozitivno poslovanje u RJ Otpadne vode, RJ Parkiralište, OJ Školjka, RJ Tržnica, i RJ Pogrebne usluge i RJ Luka-Marina, do je poslovanje RJ Čistoća i RJ Hortikultura planira sa manjkom bruto dobiti. No, bez obzira na to i ove godine zaključeno je da će se poslovanje sagledavati u ukupnom rezultatu svih organizacionih cjelina pa je tako planirana bruto dobit u iznosu od 1.834.100,00 kuna.
Treba pripomenuti da je u sklopu Plana poslovanja za 2006. godinu prihvaćen i Plan Investicija za 2006. godinu.
Spomenimo da se ovdje radi o prihodima iz proračuna JLS-a, TZ-a i vlastite amortizacije koja se planiraju u visini od 27.376.352,00 kuna. Ovako prikupljena sredstva angažirala bi se po aktivnostima u:

– Otpadne vode Grad Poreč 12.177.600,00
– Otpadne vode Vrsar 3.683.477,00
– Otpadne vode Višnjan 630.000,00
– Otpadne vode Vižinada 1.000.000,00
– Otpadne vode Sv. Lovreč 500.000,00
– Otpadne vode Kaštelir-Lab. 1.160.000,00
– RJ Čistoća 3.502.780,00
– RJ Hortikultura 853.495,00
– RJ Pogrebne usluge 1.964.000,00
– RJ Tržnica 90.000,00
– RJ Radna zajednica 835.000,00
– RJ Parkiralište 730.000,00
– RJ Luka – Marina 250.000,00

Uprava Društva

Dokumenti