NaslovnaVijestiOdržana je 15. sjednica Nadzornog odbora

Održana je 15. sjednica Nadzornog odbora

Izvod iz Zapisnika sa sjednice održane 11.06.2007.
Na sjednici NO Uprava društva je pored ostalih točaka iz Saziva, prezentirala izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja komunalnog poduzeća za 2006.g., prijedlog financijskog plana, te prijedlog investicijskih ulaganja za 2007.g.
Izvješće o obavljenoj reviziji članovi Nadzornog odbora su prihvatili kao informaciju revizorske tvrtke Iris Nova iz Rijeke iz kojeg prolazi konstatacija o vidnom napretku u planiranju, praćenju i realizaciji svih financijskih izvještaja tijekom 2006.g.
Sa izvjesnim sitnim izmjenama prihvaćen je i financijski plan za 2007.g. koji predviđa ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 40.813.400,00 te ostvarenje rashoda u visini od 39.802.000,00 iz čega proizlazi planirana bruto dobit komunalnog poduzeća u visini od 1.011.400,00 kn.
Također je utvrđen plan investicionih ulaganja za 2007.g. koji planira prihode, odnosno rashode u visini od 47.734.536,00 kn.
Planom rashoda investicijskih ulaganja predviđen je slijedeći raspored po radnim jedinicama:

PLAN 2007.
1. ČISTOĆA 18.685.036
2. HORTIKULTURA 283.000
3. LUKA – MARINA 851.000
4. OTPADNE VODE Poreč 10.254.000
5. OTPADNE VODE Višnjan 232.500
6. OTPADNE VODE Vrsar 3.700.000
7. OTPADNE VODE Funtana 600.000
8. OTPADNE VODE Kaštelir-Labinci 200.000
9. OTPADNE VODE Sveti Lovreč 700.000
10. OTPADNE VODE Vižinada 500.000
11. OTPADNE VODE Tar – Vabriga 1.000.000
12. TRŽNICA 345.000
13. POGREBNE USLUGE 3.983.000
14. RADNA ZAJEDNICA 581.000
15. PARKIRALIŠTE 5.820.000

UKUPNO 47.734.536

Prihvaćanjem plana investicionog ulaganja prihvaćen je i program selektivnog prikupljanja otpada kao vrlo važan ekološki projekt koji pored Grada Poreča obuhvaća i sve jedinice lokalne samouprave. Troškovničke stavke ovoga programa obuhvaćaju uređenje lokaliteta ekoloških otoka za postavu kontejnera kubikaže 1 100 litara, na kojima bi se odvojeno prikupljale PET i MET ambalaže, staklo i karton, odnosno papir. Uprava društva dobila je zadatak da zajedno sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave utvrdi tih 40-ak mogućih lokaliteta za postavu eko – otoka.
U stvaranje pretpostavki za prikupljanje tako selektiranog otpada programom ulaganja predviđena je i nabavka specijalnog kamiona sa dizalicom koji bi služio za ukrcaj, pražnjenje i iskrcaj spremnika kao i za utovar i prijevoz krupnog komunalnog otpada.
Obzirom da je dosadašnja praksa u procesu prikupljanja ambalažnog otpada pokazala da su sadašnji prostori Školjke u kojima se ta djelatnost obavlja nedostatni po raspoloživom volumenu, a sukladno generalnom idejnom rješenju sanacije odlagališta Košambra, na prostorima odlagališta predviđena je nova hala – sortirnica korisnog otpada, pa je stoga tijekom 2007.g. planirana izvedba glavnog projekta za realizaciju iste.
Cjelokupan program prikupljanja selektivnog otpada kroz prethodno navedene aktivnosti planira se u iznosu od 1.260.000,00 kn.
Za pripomenuti je još i slijedeće: u financijskom je planu predviđeno i djelomično financiranje u nabavci spremnika za selektivni otpad – „program životinjice“ u svim vrtićima Poreštine radi edukacije najmlađih uzrasta, a za što je predviđen iznos od 60.000,00 kn.
Za prethodna dva navedena ekološka programa kao i za program cjelokupne sanacije odlagališta Košambra predviđeno je, pored financiranja lokalnih samouprava Poreštine i sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uprava društva

Dokumenti