NaslovnaVijestiOdržana sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar

Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar

U srijedu, 20. lipnja 2007. godine, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar. Na vrlo sadržajnom dnevnom redu bio je čitav niz vrlo zanimljivih i važnih tema (zanimljivost je da su sve odluke donesene jednoglasno), a sjednica je započela aktualnim satom.

….

1. Upoznavanje sa Projektom sanacije odlagališta komunalnog otpada Košambra i projektom Jadran – projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području.

Projekte sanacije odlagališta komunalnog otpada Košambra i Jadran – projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, vijećnicima je prezentirao Rodoljub Kosić, predsjednik uprave Usluge d.o.o.
Vezano za projekt Košambra, prezentirana je kronologija dosadašnjih aktivnosti, zatim redefinirani Projektni zadatak sanacije odlagališta otpada Košambra, idejno rješenje za sanaciju, daljnje procedure, postojeće stanje deponije i slično. Bilo je i riječi o financijskom dijelu priče, te je istaknuto da su sredstva već osigurana, te da ih je iz tehničkih razloga potrebno prebaciti iz proračuna okolnih općina u proračun Grada Poreča, koji je dogovorio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciranje u iznosu od 40%.
Projekt Jadran je višestruko veći, složeniji i skuplji projekt. Njegovom bi se realizacijom postiglo to da bi čitava Poreština imala standarde na najvišem svjetskom nivou vezano za pročišćavanje otpadnih voda, a najsuvremenija tehnologija za koju je odlučeno da će se koristiti omogućit će ponovnu upotrebu pročišćene vode u svrhu navodnjavanja, zalijevanja i slično, bez potrebe da se išta ispušta u more, osim iznimno. Zajednički nastup čitave Poreštine je vrlo bitan, naročito zbog toga što udruživanje daje veću snagu u pregovorima sa Hrvatskim vodama i ostalim subjektima koji će velikim dijelom sudjelovati u sufinanciranju tog projekta.

….

2. Donošenje Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada između Grada Poreča i okolnih općina
Donesena je odluka o potpisivanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada između Grada Poreča i okolnih općina, koji će potpisati ili su potpisali načelnici svih općina Poreštine. Najvažnije što je riješeno tim ugovorom je način prikupljanja i cirkulacije potrebnih sredstva za obavljanje tih djelatnosti, a iz tehničkih su razloga stvari uređene na način da Usluga prikuplja sredstva od građana, zatim prebacuje sredstva u proračune jedinica lokalnih samouprava sa kojeg su područja sredstva prikupljena (budući da je Zakon rekao da su to sredstva proračuna), a sve općine Poreštine zatim prebacuju sredstva u proračun Grada Poreča koji će ih koristiti za ostvarivanje programa sanacije odlagališta i ostvarivanje Ugovora koje je potpisao sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Načelnik Štifanić i pročelnik Vugrinec su istaknuli da je Općina Vrsar prikupljala ta namjenska sredstva još od 1. siječnja 2005. godine u svom proračunu te da su ona i dalje na raspolaganju, te da ih nisu prebacivali čekajući da se raščisti situaciju oko poduzeća Adriaplus d.o.o. Ta odluka se pokazala ispravnom.

….

3. Donošenje Zaključka o pristupanju projektu Jadran
Općinsko je vijeće donijelo Odluku o pristupanju projektu Jadran, zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave s područja Poreštine, kao iznimno važnom razvojnom projektu.

….

Izvješće sačinio: Marin Grgeta
Referent za društvene djelatnosti i informiranje Općine Vrsar

Dokumenti