NaslovnaVijestiOdržana zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča i Općinskih vijeća Tara-Vabrige, Vrsara, Funtane na temu projekta Poreč

Održana zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča i Općinskih vijeća Tara-Vabrige, Vrsara, Funtane na temu projekta Poreč

Na zajedničkoj sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo i Općinskih vijeća Tara-Vabrige-Torre-Abrega, Vrsara-Orsera i Funtane-Fontane održanoj 03. ožujka 2014. godine na dnevnom redu bile su dvije točke: Izvještaj Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča i Odluka o zaključenju ugovora za ostvarivanje projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča.

O realizaciji, trenutnom stanju i aktivnostima EU projekta Poreč sve prisutne upoznao je Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč d.o.o.

Trenutno stanje kanalizacijskog sustava ne zadovoljava kriterije i zakone koji definiraju zbrinjavanje otpadnih voda. Postojeći sustavi imaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu od 165 kilometara sa 6 postojećih uređaja i građeni su prije 35 godina. Ti su uređaji svoj amortizacijski vijek izdržali i svakako ih treba rekonstruirati, kako bi i dalje bili vodeći u zaštiti okoliša na našem području.

Činjenice koje su nas navele da počnemo sustavno razmišljati o potrebi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i daljnjeg iskoraka u zbrinjavanju otpadnih voda je svakako dugoročna zaštita okoliša, turizam koji se mora nesmetano razvijati kao i omogućiti stanovnicima ovog područja da žive kvalitetno i u skladu sa standardima današnjeg vremena, kazao je u uvodu prezentacije Milan Laković.

Stoga su se predložila, izabrala najmodernija tehnička dostignuća kako bi ono što će se sada uložiti omogućilo da se u narednih 20-tak godina ne mora ulagati u zbrinjavanje otpadnih voda.

Nakon što je 2004. godine projekt Poreč uključen kao pilot projekt u Jadranski projekt Hrvatskih voda, vijeća općina i gradova opredijelili su se za III. stupanj pročišćavanja koji omogućuje ponovno korištenje pročišćene vode i obrađenog mulja.

Osim samog ekološkog razmišljanja, objasnio je Laković, tu su i financijski razlozi koji nas tjeraju da je dobro i potrebno ići u ponovno korištenje vode, koja će se koristiti za zalijevanje zelenih i poljoprivrednih površina, zalijevanje sportskih terena (golf igrališta), za potrebe pranja ulica i trgova, za potrebe protupožarne zaštite, pranje i ispiranje izgrađenih kanalizacijskih sustava prilikom redovnog održavanja i druge komunalne potrebe.

Put prema uspješnoj prijavi projekta  

Prije nego što je odobren  Projekt, 01. srpnja 2013. godine u iznosu od 500 milijuna kuna prethodile su opsežne pripreme. Nakon što se napustio projekt Jadran, konkretniji koraci napravljeni su u srpnju 2011. godine kada je Europskoj komisiji prijavljen ovaj veliki infrastrukturni Projekt. Među nizom koraka koji su nakon toga uslijedili vrijedi svakako izdvojiti one prošlogodišnje kada je 27. lipnja 2013. godine Europska komisija donijela Odluku kojom se odobrava sufinanciranje projekta kao i 23. rujan 2013. godine kada su Vlada RH i Europska komisija sklopile Dvostrani sporazum vezan uz sufinanciranje projekta u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći. Potom je Europska komisija, 30. listopada 2013. godine prihvatila informaciju o načinu provedbe Projekta u okviru institucionalnog ustroja strukturnih instrumenata.

Do ovog projekta ne bi došlo da nema krovne organizacije, a to su Hrvatske vode, koje su pomagale i sufinancirale realizaciju Projekta.

Do srpnja 2013. godine, Hrvatske vode bile su investitor, odnosno krajnji primatelj sredstava, a ulaskom u EU, Usluga Poreč preuzima ulogu investitora. Od 01. veljače 2014. godine investitor postaje novoosnovano poduzeće Odvodnja Poreč d.o.o.

Trenutne aktivnosti na provedbi Projekta

Nakon izrada studija, projektnih dokumentacija, ishodovane su dozvole za rekonstrukciju izgradnje i potrebe glavnih projekata te su za uređaje izrađeni idejni projekti i dobivene lokacijske dozvole, nakon čega se išlo u izradu tendera.

Od ukupno pet natječaja, raspisani su Natječaj za usluge provedbe nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova 24. listopada 2013. godine, Natječaj za izgradnju UPOV-a i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja 07. veljače 2014. godine, Natječaj za izgradnju proširenja mreža 27. veljače 2014. godine, dok će 06. ožujka 2014. godine biti raspisan Natječaj za izmještanje uređaja i rekonstrukciju mreže, a Natječaj za nabavu opreme raspisat će se 15. ožujka 2014. godine.

Uređaji su isplanirani i projektirani za 137.500 ekvivalent stanovnika, a najznačajnija stvar kod uređaja su oscilacije ljetnog i zimskog dotoka koji se kreće od 1:4 do 1:12 ovisno o lokacijama uređaja.

Osim ulaganja u kvalitetu uređaja vrlo je važno zaštiti okoliš, rekao je direktor Odvodnje d.o.o., dodavši da će se postojeći uređaji Lanterna, Poreč sjever i Poreč jug koji se trenutno nalaze na atraktivnim lokacijama preseliti u zaleđe dok će Vrsar ostati na staroj lokaciji.

Uz rekonstrukciju dijela postojeće kanalizacijske mreže izgradit će se oko 62 kilometara nove  mreže te će tako 28 naselja u zaleđu Poreča imati riješenu kanalizaciju čija je trenutna pokrivenost 63%, a nakon provedbe Projekta biti će veća od 90% .

Financijski model projekta 

Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 500 milijuna kuna od čega sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU iznos 307 milijun kuna (74%) dok nacionalno sufinanciranje iznosi 130 milijuna kuna (26%). Hrvatska je dakle od EU dobila 74% bespovratnih sredstava, a ostali dio dijeli se na način da će hrvatsku komponentu, a to je preostalih 26 % zatvorit kroz Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Poreč i općine Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar. Komponenta Grada Poreča je 8% .

Kako to ne bi bilo jednokratno opterećenje, odlučeno je zajedno sa ministarstvom i Hrvatskim vodama da se krene prema traženju kreditnih sredstava. Kroz Ministarstvo financija definirano je da nas prati EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj), potpisano je Mandatno pismo te očekujemo nastavak suradnje i dobivanje kredita, zaključio je Laković.

Temeljni dokumenti

Odluku o zaključenju ugovora za ostvarivanje projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča objasnio je Robert Kartelo, voditelj Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU u Hrvatskim vodama.

Poreč je jedan od prvih projekata koji je došao do faze spremnosti i do toga da se krene u realizaciju. Radovi počinju ove godine, a put do ovog rezultata koji ste već sada ostvarili nije bio niti malo jednostavan, rekao je Kartelo.

Kada je riječ o financiranju, postoje tri važna i temeljna Ugovora. Prvi je Ugovor o partnerstvu kojim se uređuju odnosi između Odvodnje Poreč kao korisnika u projektu i Grada Poreča-Parenzo i Općina. Drugi je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava koji se dijeli na dvije razine. Prva razina su EU bespovratna sredstva, a druga nacionalna komponenta. Zbog procedure dodijele sredstava ta se dva ugovora moraju odijelit na nacionalnu komponentu u kojoj će sudjelovati Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Poreč i Općine Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar i EU komponentu. Treći je Ugovor o sufinanciranju projekta  kojim se uređuje modalitet nacionalnog sufinanciranja.

Obje točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene od strane vijećnika Grada Poreča i Općina Tar-Vabriga, Funatne i Vrsara.

 

Dokumenti