NaslovnaVijestiOpći uvjeti isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Na temelju odredaba članka 295. Zakona o obveznim odnosima ( NN br. 35/05, 41/08  ), te odredbe članka 24. Zakona o zaštiti potrošača ( NN br. 79/07, 125/07, 79/09 ) uz suglasnost Povjerenstva za reklamaciju potrošača i Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o. od dana 09. lipnja 2010. godine, direktor Rodoljub Kosić, dipl.ing.el. dana 09. lipnja 2010. godine donosi
OPĆE UVJETE ISPORUKE komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Opći uvjeti

Dokumenti