NaslovnaVijestiOpćina Višnjan i Usluga Poreč sklopili ugovor

Općina Višnjan i Usluga Poreč sklopili ugovor

OPĆINA VIŠNJAN i USLUGA POREČ d.o.o. Poreč sklopili su
UGOVOR O ULAGANJU SREDSTVA OD KANALIZACIJSKOG DOPRINOSA
(DODATKA ZA IZGRADNJU) I NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE U IZGRADNJU OBJEKATA ZA PRIHVAT, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ZA RAZDOBLJE 2002-2005. GODINE
Ovim Ugovorom ugovorne strane reguliraju međusobna prava i obveze u vezi ulaganja sredstava od kanalizacijskog doprinosa (dodatka za izgradnju) i naknade za priključenje u izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Višnjan za razdoblje 2002-2005. godinu, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03, 82/04 i 178/04), Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (Sl. glasnik Grada Poreča br. 04/2004), a sve prema Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture – za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Usluga planira u razdoblju 2002-2005. naplatiti namjenska sredstva od dodatka za izgradnju i naknade za priključenje kako slijedi:

DODATAK ZA IZGRADNJU:
UKUPNO planirana sredstva za period 2002-2005 iznose 40.148,60 kn

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE:
UKUPNO planirana sredstva za period 2002-2005 iznose 104.157,90 kn

UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE ……. 144.306,50 kn

Usluga se obvezuje sva naplaćena sredstva od dodataka za izgradnju iz kanalizacijskog doprinosa i naknade za priključenje za razdoblje 2002-2005. godine prebaciti na žiro račun Općine do kraja 2005. godine, a prije izrade zadnjeg rebalansa Proračuna. Tada će se u skladu sa stvarno naplaćenim sredstvima napraviti Prvi dodatak ovom Ugovoru.

Za korištenje sredstava iz članka 2. ovog Ugovora od strane Usluge, Općina će ista prebaciti na žiro račun Usluge i to:
– 142.099,50 kuna u obliku povećanja temeljnog kapitala, s namjenom ulaganja sukladno Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture, i
– 2.207,00 kuna u obliku prihoda od financiranja s namjenom ulaganja sukladno Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Usluga se obvezuje:

1) Izabrati izvoditelja radova u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
2) Redovito izvještavati Općinu o tijeku radova,
3) U roku od 8 dana po okončanju izvođenja radova dostaviti Općini pismeni izvještaj o izvršenim radovima sa specifikacijom troškova,
4) Poslove vezane uz realizaciju ovog Ugovora obavljati stručno i svjesno, u skladu s pozitivnim propisima u suradnji sa nadležnim tijelima Općine.

Uprava Društva

Dokumenti