NaslovnaVijestiOPERATIVNI PLAN ZIMSKE SLUŽBE

OPERATIVNI PLAN ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba u pripravnosti

Temeljem članka 53.stavka 1. Statuta Grada Poreča- Parenzo ( „Službeni glasnik Grada Poreča“ broj 06/09) i Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta ( NN 25/ 98 ), članka 1. Izmjenama i dopunama Pravilnika o  održavanju i zaštiti javnih cesta  ( NN 162/98), Ugovora za obavljanje zimske službe na području Grada Poreča- Parenzo za  sezonu 2012/2013.godine (Klasa 363-01/12-01/270, Ur.broj : 2167/01-05/10-12-2 od 29.10.2012.  godine donesen je :

 OPERATIVNI  PLAN

 obavljanja čišćenja snijega i posipavanje mješovitom soli i sipine kolnika na gradskim ulicama i nerazvrstanim cestama ( u daljnjem tekstu „zimska služba „) na području grada Poreča- Parenzo za razdoblje od 01.11.2012. do 15.04.2013.godine

Za uredno funkcioniranje zimske službe formiran je Stožer zimske službe koji se sastoji od slijedećih članova :

1. Voditelj službe održavanja –  Ivan Klarić ( Usluga )  mob; 091 / 431-00-36 int.2314

2. Viši stručni referent za promet i ostale komunalne poslove Grada Poreča

Zoran Hatman mob; 091/13-18-342  ( radni dan  od 07,00-15,00 sati  tel ; 431-160)

3. Rukovoditelj RJ Hortikultura – Nevija Poropat –  mob; 091/421-55-00 int 2310

4. Dispečerska služba poduzeća „ Usluga Poreč“ d.o.o. Poreč, 052/431-003 ili 052/429-234

Sve informacije oko zimske službe mogu se dobiti u gradskoj upravi  u radno vrijeme na tel. 052/431-160 ili u dispečerskoj službi komunalnog poduzeća „Usluga Poreč“ u sva 24 sata  tel.052/ 431-003 ili  052/429-234 .

Obavještavaju se građani da se Zimska služba  komunalnog poduzeća  „Usluga Poreč“  nalazi u pripravnosti zbog  najavljenih  oborina kao i zbog niskih temperatura. Mjesto pripravnosti je „Baza“ poduzeća“ Usluga Poreč“ d.o.o. Poreč, Prvomajska ( kod srednje ugostiteljske škole)

Organizacija dežurnog mjesta je u prostoriji Upravne zgrade poduzeća „Usluga Poreč“ d.o.o. Poreč, Mlinska 1 iz kojeg se daju sve informacije za javnost.

Za potrebe Zimske službe na nerazvrstanim cestama  Grada Poreča- Parenzo  komunalno poduzeće Usluga Poreč opskrbljeno je sa   potrebnim brojem strojeva, opremom, materijalom ( soli i sipina ) te ljudima .

Umoljavamo građane  da se u slučaju obilnijih snježnih padalina  vode računa o čišćenju prilaza ispred svojih domova, zgrada ili poslovnih objekata te ukoliko nemaju zimske opreme na svojim vozilima, ne uključuju se  u promet, kako ne bi ometali rad Zimske službe i ugrozili sigurnost prometa.

Podsjećamo  građane također da ukoliko dođe do padalina , da se prilagode zimskim uvjetima a naročito povećaju  oprez kod poledice vodeći  računa prilikom parkiranja  na nogostupe i kolnike (u neposrednoj blizini škola, vrtića, jaslica, Doma zdravlja) kako bi Zimska služba imala neometan pristup svim javnim površinama.

Dokumenti