NaslovnaVijestiOsvrt na tekst “Ćakula uz kavu: kako se komunicira u našem malom selu”

Osvrt na tekst “Ćakula uz kavu: kako se komunicira u našem malom selu”

Osvrt na tekst "Ćakula uz kavu: kako se komunicira u našem malom selu" koji je objavljen u srijedu, 24.09.2008. godine na portalu Porestina.info

 

 

Kako se u spomenutom tekstu dade naslutiti da se radi o jednom pitanju upućenom  nedavno komunalnom poduzeću , smatramo da smo dužni dati i neka pojašnjenja.

            Obzirom da se radi o trgovačkom društvu u stopostotnom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i od posebnog značaja za sve građane Poreštine kao i šire javnosti koja prati funkcioniranje našeg kolektiva, moramo i ovom prilikom spomenuti da ćemo, kao što je bila dosadašnja praksa, i ubuduće biti otvoreni i transparentni javnosti sa posebnim ciljem da ista bude brzo i kvalitetno informirana o našim aktivnostima.

Pitanje koje je bilo upućeno od strane vijećnika Gradskog vijeća Grada Poreča odnosilo se na poslovanje Adriaplus-a, a glasilo je:

" Usluga je isplaćivala plaće djelatnicima Adriaplusa bez doprinosa, koje će naknadno platiti Grad. Da li je to točno ?

Do kada su se isplaćivale plaće djelatnicima Adriaplusa ?

Kakav je njihov momentalni status?"

 

Moramo napomenuti da Usluga Poreč nije djelatnicima Adriaplusa plaćala plaće. Usluga je vršila pojedine servisne usluge obračuna prema uputama vlasnika.

Dakle, odgovore na postavljena pitanja potrebno je potražiti ili u Adriaplusu ili u Gradu Poreču kao vlasniku.

Na kraju cijenimo da je navedeni primjer za teme koje su zajedničke za Grad Poreč, a u dijelu učestvuje naše društvo, mi kao javno poduzeće moramo dati doprinos u pripremi odgovora iz naše nadležnosti i proslijediti odgovornima radi izrade cjelovitog informiranja . 

Za teme koje se direktno tiču našeg operativnog izvođenja radnih zadaća planiranih kroz gradski proračun i planove trgovačkog društva, naše će društvo biti kao i do sada uvijek na raspolaganju za davanje  informacija.

 

Direktor

Rodoljub Kosić dip.ing.el.

 

Dokumenti