NaslovnaVijestiOTPADNE VODE- Dogradnja kanalizacijske mreže u Dalmatinskoj ulici u naselju Funtana

OTPADNE VODE- Dogradnja kanalizacijske mreže u Dalmatinskoj ulici u naselju Funtana

Obavještavaju se građani naselja Funtane da su u skladu sa godišnjim programom gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Općine Funtana započeti radovi na dogradnji kanalizacijske mreže u dijelu Dalmatinske ulice.

 Obavijest o izvođenju radova

 Temeljem provedene javne nabave izvođenje radova povjereno je  građevinskom obrtu „TERAKOP“ iz Poreča, s kojim je  zaključen  Ugovor o građenju na ukupnu cijenu radova u iznosu od 163.314,14 kuna.

Predmet izvođenja radova je izgradnja dijela kanalizacijskog kolektora ukupne dužine od 200 m’, manjim  dijelom po postojećoj asfaltirano j prometnici naselja a većim dijelom po makadam  putu, kojim će se stvoriti uvjeti za priključenje i odvodnju kućanskih otpadnih voda budućih planiranih građevina poticajne stanogradnje na postojeći javni odvodni sustav naselja Funtana.

                Zbog racionalizacije troškova izgradnje dijela komunalne infrastrukture za  buduće građevine poticajne stanogradnje sukladno zahtjevu jedinice lokalne samouprave Općine Funtana, u isti rov uz kanalizacijski kolektor lokalni distributeri Istarski vodovod i HEP, položiti će svoje infrastrukture za  dovod vode i za dovod elektične energije,  sve u skladu i prema pravilima struke.

Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Funtana  izvodi se prema projektu broj: 1183, izrađenom po tvrtki „Projekt Poreč“ d.o.o. iz Poreča.

Prilikom izvođenja radova djelomično će se zatvarati prometnica  u dijelu Dalmatinske ulice,  a promet kroz predmetni dio ulice regulirati će se privremenom regulacijom sa odgovarajućom signalizacijom.

Rok za dovršenje radova na kanalizacijskoj mreži  je 20  kalendarskih dana počevši od 15. ožujka 2013. godine.

 Mole se građani za razumjevanje.

 

 

 

Dokumenti