NaslovnaVijestiOTPADNE VODE – Obavijest o akcidentu – pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru

OTPADNE VODE – Obavijest o akcidentu – pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru

Obaviještavamo građane naselja Vrsar da je dana 20. siječnja 2013. godine prilikom redovite kontrole kanalizacijskog objekta – crpne stanice Saline u Vrsaru u jutarnjim satima uočeno izlijevanje otpadnih voda na zelenoj površini iznad područja Salina.

Kontrolom je utvrđeno da je uzrok izljevanja razrijeđenih otpadnih voda oštećenje tlačnog cjevovoda  crpne stanice „Saline“ u Vrsaru, cca 60 m’ uzvodno od lokacije crpne stanice.

Uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS Saline, a otpadna voda iz crpnog bazena  sa specijalnim komunalnim vozilima – kamionima cisternama  transportirana je u gravitacijski glavni kolektor Vrsar – Petalon, da ne dolazi do nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda u luku Vrsar puten havarijskog ispusta.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja rukovoditelj RJ Otpadne vode putem SMS poruke obavjestio je nadležna tjela:

– Voditelja Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

– Državnu vodopravna ispekcija za područje Istarske županije,

– Inspektora zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

– Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,  Odsjek za zaštitu okoliša,

– Upravu društva Usluge Poreč d.o.o.,

– Načelnika Općine Vrsar,

Po uspostavljenom nadzoru nad nastalim zagađenjem, kada su se stvorili uvjeti za pristupanju izvođenju radova na zelenoj površini, dana 22. siječnja jutarnjim satima pristupilo se popravku cjevovoda.

Tlačni vod CS Saline Vrsar stavljen je u funkciju u 13,30 sati.

 

Dokumenti