NaslovnaVijestiOtpadne vode

Otpadne vode

Temeljem godišnjeg ugovora o održavanju postrojenja kanalizacijskih sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Poreča za 2011. godinu, ovih dana započete su kontrole sustava  i detaljna čišćenja postrojenja kanalizacijskih objekata po naseljima.

 

Kontrola i čišćenje slivnika, kao samostalnih tako i linijskih slivnika vrši se ručno sa uklanjanjem onečišćenja sa rešetki (raznorazni otpadni papiri, otpalo lišće i ostali kruti otpad),  a čišćenje taložnika slivnika od taloga (mulj, pijesak i ostali kruti sitni materijal  čisti se uz pomoć specijalnih komunalnih vozila, na način da se istaloženi mulj uz dodatak vode usisava kamionom cisternom takozvanom fekaljerom i isti deponira na deponiju.

 

Dokumenti