NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaOTVARA SE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRSARU

OTVARA SE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRSARU

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavamo sve korisnike javne usluge sa područja općine Vrsar – Orsera, da dana 02. studenog 2020. godine sa radom započinje izgrađeno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Gradina, a planirano radno vrijeme je u jutarnjim satima ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 15:00 sati te u subotom od 08.00 do 13:00 sati dok će u popodnevnim satima raditi srijedom i to od 10:00 do 17:00 sati u zimskom periodu godine ( od 10:00 do 19:00 sati ljetni dio godine ). Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

Na reciklažno dvorište korisnici usluga će uz predočenje osobne iskaznice moći dopremiti i odložiti 49 različitih vrsta otpada od kojih su svakako najinteresantniji: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Usluga odlaganja svih vrsta otpada za građane ( fizičke osobe ) vrši se bez naknade.

Omogućavanjem jednog ovakvog mjesta za donošenje raznih vrsta  otpada, korisnicima je dana mogućnost za zbrinjavanje otpada na adekvatan način te izbjegavanja nepropisnog odlaganja  u okoliš, odnosno, stvaranja divljih odlagališta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 091/449-2667.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti