NaslovnaVijestiOtvaranje ponuda za sanaciju odlagališta otpada Košambra

Otvaranje ponuda za sanaciju odlagališta otpada Košambra

19.01.2007. godine u prostorijama Velike vijećnice Grada Poreča održano je OTVARANJE PONUDA ZA SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA „KOŠAMBRA“.
Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za građenje građevine: Sanacija odlagališta otpada KOŠAMBRA, održana je dana 19.01.2007. godine u 12:00 sati sjednica Povjerenstva u velikoj vijećnici Grada Poreča.

U radu stručnog Povjerenstva sudjelovali su:

Edi Štifanić – predsjednik Povjerenstva,
Edo Kos – član Povjerenstva,
Franko Štifanić – član Povjerenstva,
Ivan Sladonja – član Povjerenstva,
Dino Mates – član Povjerenstva.

Javno nadmetanje za građenje građevine: Sanacija odlagališta otpada KOŠAMBRA broj 3287/06-KS, poslano je putem elektroničke pošte dana 06.12.2006. godine u «Narodne novine», a isto je zaprimljeno dana 06.12.2006. godine. Objavljeno je u javnom glasilu NARODNE NOVINE – Oglasnik javne nabave Republike Hrvatske broj 50, broj javnog nadmetanja 06-23-22024/3902 dana 11.12.2006. godine.

Dokumentaciju su preuzele 32 tvrtke kako slijedi:

CENOZA d.o.o. Rupa 29, 51214 Šapjane
CESTE PULA d.o.o. Štrosmajerova 4, 52100 Pula
DEKOP Servisna zona Labinci, 52464 Kaštelir
DIRA GRADNJA d.o.o. Užarska 1, 51000 Rijeka
ĐUSTO Čuši 4, Čuši, 52440 Poreč
ELEKTROOBNOVA Drženička 1, 51000 Rijeka
EURCO d.d. H.V. Hrvatinića 87, 32100 Vinkovci
G.T. TRADE Novakova 43, 21000 Split
GEOKOP TRADE d.o.o. Bobići 2, 52211 Bale
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb
HIDROREGULACIJA d.d. V. Lisinskog 4b, 43000 Bjelovar
HIS d.o.o. Horvaćanska 17a, 10000 Zagreb
H – PROJEKT d.o.o. Trogirska 1, 10000 Zagreb
INGRA d.d. Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
ISKOP d.o.o. Dajčići, 52404 Sv. Petar u šumi
ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Giardini 2, 52100 Pula
ISTRAKOP d.o.o. Partizanska 4/1, 52440 Poreč
KAMGRAD d.o.o. Josipa Lončara 1h, 10090 Zagreb
LINAG d.o.o. Odranska 89, 10020 Novi Zagreb
MICHELE d.o.o. Braća Ćeh 14, 52100 Pula
NIKOP d.o.o. Prilaz Cerella 16, 52100 Pula
OSIJEK KOTEKS d.d. Trg A. Starčevića 7/II, 31000 Osijek
PERČIĆ TRANSPORTI d.o.o. Brdo 9, 51414 Ičići
PIFAR d.o.o. Valtinjana, 52210 Rovinj
PRODUKT d.o.o. Vrbaničeva 50, 10000 Zagreb
RIJEKATANK Kružna 10, 51000 Rijeka
STRABAG d.o.o. Rešetari 64, 51215 Kastav,Podružnica Rijeka
TEGRA d.d. Mihovljanska 70, 40000 Čakovec
TGT ADRIATIK Zadarska 18, 52100 Pula
VIADUKT d.d. Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
VODOGRADNJA d.d. Međimurska 26b, 42000 Varaždin
WERKOS d.o.o. Ribarska 1, 31000 Osijek

Ponudu su u roku predali:

CESTE PULA d.o.o. Štrosmajerova 4, 52100 Pula,
DIRA GRADNJA d.o.o. Užarska 1, 51000 Rijeka,
ĐUSTO Čuši 4, Čuši, 52440 Poreč,
EURCO d.d. H.V. Hrvatinića 87, 32100 Vinkovci,
GEOKOP TRADE d.o.o. Bobići 2, 52211 Bale,
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb,
INGRA d.d. Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb,
KAMGRAD d.o.o. Josipa Lončara 1h, 10090 Zagreb,
MICHELE d.o.o. Braća Ćeh 14, 52100 Pula,
OSIJEK KOTEKS d.d. Trg A. Starčevića 7/II, 31000 Osijek,
PRODUKT d.o.o. Vrbaničeva 50, 10000 Zagreb,
TEGRA d.d. Mihovljanska 70, 40000 Čakovec,
VIADUKT d.d. Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb,
WERKOS d.o.o. Ribarska 1, 31000 Osijek.

Raspon cijena ponuda kreće se od 20.603.158,56 kn do 41.209.635,58 kn.

Nakon čitanja potpunosti ponuda i ponuđenih iznosa, predstavnici ponuditelja nisu imali primjedbi.

Stručno Povjerenstvo zadužuje stručne službe „Usluge Poreč“ d.o.o. da izvrši analizu prispjelih ponuda te da o istom izvijesti Povjerenstvo na osnovu čega će Povjerenstvo donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Košambra“.

Uprava društva

Dokumenti