NaslovnaVijestiParentium.com: Usluga riješila problem našeg čitatelja iz Vranići kojem se nakon svake kiše zbog začepljene kanalizacije kuća punila vodom

Parentium.com: Usluga riješila problem našeg čitatelja iz Vranići kojem se nakon svake kiše zbog začepljene kanalizacije kuća punila vodom

Prošlog nam se mjeseca nakon nekoliko ping-pong šutiranja između gradskih i komunalnih službi putem Foruma obratio čitatelj iz Vranići koji više nije znao kako riješiti problem potapanja suterenskog stana nakon svake kiše.
Tepisi su bačeni u smeće, vlaga velika, donji dio namještaja uništen, sa zidova otpada žbuka. U roku od tri tjedna djelatnici ”Usluge” sanirali su problem, a evo i pismenog odgovora koji je u našu redakciju stigao od gospođe Vjere Mušković zadužene za odnose s javnošću u porečkom komunalnom poduzeću:

Uvidom na licu mjesta konstatirali smo da se traženje odgovora o problematici šteta kao posljedica površinske odvodnje odnosi na ulicu koja ima izraženu depresiju u naselju Vranići do kuda dotječu značajne količine površinskih voda, ne samo iz navedene ulice, već i iz dijela okolnog naselja.

Reklamacija građana bila je povod za detaljniju analizu stanja na tom lokalitetu, što je rezultiralo uvidom na licu mjesta i snimanje specijalnom kamerom za inspekciju cijevi na dijelu kanalizacijske mreže. Nakon detaljne analize, ustanovili smo sljedeće:

– kanalizacijski šaht na poziciji 5 koji je smješten na dijelu trotoara u ulici pokriven je betonskom dekom,
– sljedeći šaht na trasi prema glavnom kanalizacijskom kolektoru zatrpan je prilikom hortikulturnog uređivanja zelene površine (pozicija 18),
– u cijevima je ustanovljena značajna količina mulja kao posljedica donosa pješčanog materijala iz površinske odvodnje.

Djelatnici Usluge poduzeli su hitne mjere, na način da su izvršili podizanje šahta na poziciji 5, izvršili oslobađanje poklopca šahta u zelenoj površini i izvršili potpuno pročišćavanje kolektora od pozicije 5 do spoja na glavni kanalizacijski kolektor uz cestu Kukci – Poreč.

Nakon poduzimanja gorespomenutih mjera, trasa kanalizacijskog kolektora je ponovo snimljena specijalnom kamerom, te je ustanovljena njezina potpuna čistoća.

O navedenim radovima i problematici koja se pojavljuje na najnižem dijelu spomenute ulice, uredno i na vrijeme su informirani nadležni, uz opservaciju da bi bilo poželjno izraditi tehničku dokumentaciju i poduzeti izvjesne korake radi dugoročnog rješavanja te problematike kao posljedice utjecaja oborisnkih voda.

Dokumenti