NaslovnaVijestiParentium Porečki portal

Parentium Porečki portal

U Kašteliru jednoglasna podrška Gradu Poreču i Usluzi na projektima „Jadran“ i „Košambra“
01.06.2007
Predsjednica Vijeća Rozana Petrović, načelnik Enio Jugovac, vijećnici i članovi poglavarstva u diskusiji na jučerašnjoj tematskoj sjedniciNastavljajući svoj prezentacijski put po općinama Poreštine, direktor Usluge Kosić jučer se zaustavio na 21. tematskoj sjednici Općinskog vijeća i Poglavarstva općine Kaštelir – Labinci, te vijećnicima iscrpno objasnio brojne podatke i planove Grada i njegova komunalnog poduzeća, vezano uz gospodarenje otpadom i zaštitu voda.

Kosić je vijećnicima iznio kronologiju događaja oko sanacije otpada „Košambra“ od osamdesetih do danas, te objasnio do kud se stiglo u aranžmanu sa Gradom Bečom, pa sve dalje do današnjih dana i planova za konačnu sanaciju odlagališta otpada „Košambra“ sukladno, kako je naglasio, „promijenjenom promišljanju otpada u posljednje vrijeme“.

Zbog odluke države da se grade županijska, centralna odlagališta (istarsko će biti kod Kaštijuna), odustalo se od zbrinjavanja otpada na Košambri na rok od 30 godina. Umjesto toga izvest će se daleko jeftiniji program zbrinjavanja na rok od 5 godina, s time da će Usluga sortiranje i djelomičnu obradu otpada nastojati obaviti prije nego se ostatak ukrca na kamione i odveze prema Puli. Jer, kaže Kosić, otpada ima puno i sigurno će njegov prijevoz dosta koštati, što ćemo vidjeti kad budu gotove studije za Kaštijun. – Ako otpad samostalno obradimo, manje ćemo ga morati odvoziti.

Predsjednik Uprave Usluge Rodoljub Kosić na jučerašnjoj prezentacijiKosić je naglasio i potrebu za zajedništvom općina Poreštine, budući da već izgrađena infrastruktura omogućava lakšu realizaciju svih projekata vezanih uz zbrinjavanje otpada, pa i zaštitu voda. Modernim se, membranskim uređajima za obradu voda, primjerice, mogu postići znatne uštede bez velikih zahvata u prostoru te uz maksimalno korištenje postojećih cjevovoda. Osim toga, uređaji su lako preseljivi jer zauzimaju 1/3 prostora u odnosu na sadašnje, pa se naknadna organizacija može planirati i „u hodu“.

Ono što Uslugu „tjera“ na brzu akciju je popunjenost postojeće deponije otpadom, ali i nalaz inspektorice po kojem se deponiju treba zatvoriti ukoliko uskoro ne dođe do njene sanacije. Osim toga, visina otpada je takva da bi novo samozapaljenje usred turističke sezone moglo dovesti do gospodarske i drukčije katastrofe, a to ne smijemo dopustiti – rekao je Kosić.

Na pitanje jednog vijećnika da li bi Općina, budući da je već daleko odmakla u planovima za izgradnju vlastite kanalizacijske mreže, trebala malo „zakočiti“ realizaciju istih, načelnik Enio Jugovac i direktor Kosić rekli su kako općina mora nastaviti sa svojim projektima, bez čekanja da Poreč i drugi završe svoj dio. Kasnije će se lako odlučiti o tome u kakvom će odnosu lokalna mreža biti sa onom „zajedničkom“, za koju Grad Poreč i Usluga traže podršku.

Što se tiče deponije komunalnog otpada, načelnik Jugovac je vijećnike podsjetio kako je suradnja sa porečkom „Uslugom“ jedini mogući model za rješavanje problema otpada, budući Općina raspolaže sa dva odlagališta samo za građevinski otpad, koja su pri kraju mogućnosti eksploatacije. – Ekonomska logika nalaže da sa ovim projektima treba nastaviti i dati im punu podršku, rekao je Jugovac, a svi su prisutni jednoglasno podržali oba prijedloga pa će tako i Općina Kaštelir-Labinci sa Uslugom potpisati Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada.

Vijećnici su Kosića pitali hoće li se građane pokušati animirati na sortiranje otpada u vlastitoj režiji, čime bi se smanjili troškovi njegove obrade, a odgovor je glasio kako je na području Poreštine u planu 40 tzv. „ekoloških otoka“ sa po najmanje 3 kontejnera za osnovne vrste otpada, za čije je sufinanciranje zainteresirana i država. Dodao je i da su to u Usluzi planirali prije 2-3 godine, ali stvar nije „sjela“ zbog problema financiranja. No, Kosić vjeruje kako će se u taj posao krenuti ove godine.

dp

Dokumenti