NaslovnaVijestiParkiralište Žatika

Parkiralište Žatika

Obavještavaju se građani da će se, od dana 11.05.2012.,(petak) do dana 13.05.2012.(nedjelja), povodom  manifestacije  „Vinistra“ na parkiralištu „Žatika“ naplaćivati dnevna karta u iznosu od 10,00kn, sukladno Zaključku grada, KLASA: 363-05/10-01/9 , URBROJ:2167/01-09/01-10-2.  

Korisnici koji posjeduju karticu za VGP mogu koristiti istu za potrebe parkiranjana na pakiralištu Žatika.

 

Dokumenti