NaslovnaVijestiPješačka zona – Od 07.kolovoza primjena novog Pravilnika

Pješačka zona – Od 07.kolovoza primjena novog Pravilnika

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da je došlo do izmjena   Pravilnika  o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu. 

Izmjena Pravilnika objavljena je dana 18.07.2012. g., u Službenom glasniku Grada Poreča br.07/12 , i stupila je na snagu   27.07.2012. Od danas 07.08 . Usluga Poreč d.o.o. počinje sa primjenom istog.

 

Sve izvanredne zahtjeve / one koji Pravilnikom nisu propisani /   vezane uz dozvolu ulaska, boravka i prometovanja u pješačkim zonama rješava Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča .

Opskrbi kao korisničkoj  grupi određuje se novi režim ulaska i to u vremenu od 05:00 do 10:00 i dodaje novi podnevni termin u vremenu od 14:00 do 16:00

Korisničkoj grupi pravnih lica koji posluju u pješačkoj zoni  ulaz i boravak u istu se u odnosu na dosadašnji / od 00:00 do 17:00 / skraćuje na termin od 00:00 do 10:00 i od 14:00 do 16:00 sa max. boravkom do 60,00 min.

Korisnička grupa „Serviseri“ koja je do sada imala pravo ulaska u pješačke zone u vremenu od 07:00 do 17:00 i to 31 puta na mjesec , vrijeme  ulaska se skraćuje na period od 05:00 do 10:00 i od 14:00 do 16:00 a broj ulaska mjesečno se također smanjuje na 25 .

Svaki sat prekoračenja dozvoljenog boravka u Pješačkoj zoni se od sada tereti sa 100,00 negativnih bodova / do sada je to bilo 50,00 bodova/ a sustav automatski blokira karticu kada ista premaši 300 negativnih bodova .Što znači da se svakom korisniku kartica automatski blokira nakon 03 h i 15 min. prekoračenja u odnosu na max . vrijeme zadržavanja unutar pješačke zone.

Blokiranu karticu korisnik može deblokirati samo uplatom i to na način da se suma kaznenih bodova pretvara u kune u omjeru 1:3 što znači da za 300, negativnih bodova korisnik mora uplatiti 900,00 kn a do sada je taj omjer bod/kn bio 1:1 .

Ukoliko korisnik kartice u razdoblju od jedne pretplatničke godine / 365 dana / izvrši dva prekoračenja od 300 bodova oduzima mu se pravo ulaska i prometovanja na razdoblje od jedne godine od dana kad je utvrđeno drugo prekoračenje.

Kod nepravilnog korištenja kartice ( prolaz rampe sa tuđom karticom, prolazak dva vozila od jednom ,korištenje jedne kartice na više vozila te svi ostali slučajevi ne ovlaštenog korištenja i zlouporabe kartica ) , Usluga Poreč d.o.o. trenutno će blokirati i onemogućiti daljnje korištenje kartice na razdoblje od dvije godine od dana utvrđivanja prekršaja.

 

 

Sve informacije i potrebna objašnjenja možete zatražiti na info br. 052 429/238 ili 234 te interventni mob.091/431-00-78.

 

 

Dokumenti