NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaPODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

| Novosti RJ Čistoća

U ponedjeljak, 18.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže na području Općine Višnjan. Dodjela spremnika vršit će na organiziranim punktovima. Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Preuzimanje spremnika za pojedina naselja vrši se prema sljedećem planu:

 

VRIJEME PODJELE MJESTO PODJELE NASELJA KOJA PREUZIMAJU SPREMNIKE
18.-23.10.              VIŠNJAN 

sajmište

Višnjan, Kolumbera, Farini, Milanezi,Strpačići, Babudri, Kočići, Benčani, Butori, Deklevi, Srebrnići, Radoši kod Višnjana
18.10.                    CVITANI

kod stare škole

Gambetići, Sinožići, Tripari, Sveti Ivan, Majkusi, Gornji Bratovići, Fabci, Cvitani, Radovani, Vrhjani
19.10. RAPAVEL

kod stare škole

Rapavel, Smolici, Anžići, Mališi, Ribarići, Zoričići, Žužići, Bucalovići, Legovići, Kurjavići, Praščari
20.10.                  MARKOVAC

kod crkvice

Bokići, Markovac, Korlevići, Broskvari, Baškoti
21.10.                    VRANIĆI KOD VIŠNJANA kontejner kod bočališta Cerion, Diklići, Prhati, Vranići Kod Višnjana, Vejaki, Barići, Tićan, Štuti
22.10.                   BAČVA

kod groblja

Barat, Bačva, Rafaeli, Kelci, Žikovići, Prkovići, Pršurići, Ženodraga, Košutići, Maretići, Bujarići

 

Mole se svi korisnici sa područja općine Višnjan da dođu na dogovorenu lokaciju u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi spremnik za papir i kartonsku ambalažu,  jedan žuti spremnik za plastičnu ambalažu i jedan zeleni spremnik za staklenu ambalažu,  a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike u periodu od 18. – 23. listopada, spremnike može preuzeti u reciklažnom dvorištu Košambra na adresi Garbina 10, Poreč, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 16.00h.

Posebno ističemo, korisnici koji koriste zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad NE TREBAJU doći na preuzimanje spremnika na navedenim lokacijama već će istima spremnici biti dostavljeni od strane djelatnika Usluge Poreč d.o.o. i to odmah u slijedećim danima po završetku podjele na organiziranim lokacijama.

Prilikom preuzimanja spremnika korisnicima će se dodijeliti i plan odvoza za selektivni otpad.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

Podjela spremnika za selektivni otpad – Višnjan

Usluga Poreč d.o.o.