NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaPodjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općinama Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općinama Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč

| Novosti RJ Čistoća

U petak 28.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč.

Dodjela spremnika vršiti će se na dogovorenim i organiziranim lokacijama i to na slijedeći način:

PETAK 28.05.2021. SUBOTA 29.05.2021.
KAŠTELIR – LABINCI  KAŠTELIR

Parking kod crkve  od 12 do  19 sati

LABINCI

Kod igrališta  od 09 do  17 sati

ROGOVIĆI

Kod crkvice  od 14 do 16 sati

SV. LOVREČ SV. LOVREČ

Parking kod škole   od 12 do  19 sati

SV. LOVREČ

Parking kod škole  od 09 do  17 sati

KRUNČIĆI

Kod autobusne stanice  od 12 do 19 sati

SELINA

kod stare škole od 09 do 17 sati

 

Mole se svi korisnici sa područja Općine Kaštelir – Labinci i Sv. Lovreč da dođu na jednu od dogovorenih lokacija u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi, žuti i zeleni spremnik, a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.  

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranim lokacijama i u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra u Poreču od ponedjeljka do petka od 07.00-17.00h.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

 

USLUGA POREČ d.o.o.
OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI

OPĆINA SVETI LOVREČ

Dokumenti