NaslovnaVijestiPorečko Poglavarstvo raspravljalo o gradskom komunalnom poduzeću

Porečko Poglavarstvo raspravljalo o gradskom komunalnom poduzeću

Poslovanju Usluge zeleno svjetlo ∙
Usluga je prošlu godinu okončala s 1,4 milijuna kuna dobiti, što je znatno više od planiranih 500 tisuća kuna. Prve procjene govore da bi gradski proračun za sljedeću godinu mogao iznositi 114,6 milijuna kuna. Izbori za mjesne odbore održat će se 12. studenog.

Glas Istre, 14.10.06.

POREČ –
Umjesto ostalim obvezama spriječenog predsjednika Uprave Rodoljuba Kosića, izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća Usluga za prošlu godinu, koje su na svojoj sjednici razmatrali članovi Gradskog poglavarstva, prezentirao je gradonačelnik Edi Štifanić, ujedno predsjednik Nadzornog odbora ove gradske tvrtke. Kako je izvijestio, Usluga je prošle godine poslovala s 42,2 milijuna kuna prihoda te s 40,8 milijuna kuna rashoda, čime je ostvarena dobit od 1,4 milijuna kuna, što je daleko više od planiranih 500 tisuća kuna.
Navedeno povećanje dobiti posljedica je povećane prodaje grobnica i grobnih mjesta, a gotovo u cijelosti, točnije 98 posto dobiti, potrošeno je za podmirenje gubitaka i dugovanja iz prethodnih godina. Štifanić je prošlogodišnje poslovanje Usluge ocijenio zadovoljavajućim, pogotovo u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Isto je potvrdila i revizija njenog financijskog poslovanja koju je obavila riječka revizijska kuća Iris nova. Ona nije utvrdila značajnije nepravilnosti, dok je revizija za pretprošlu godinu imala značajnijih primjedbi na poslovanje. Gradonačelnik je prenio stav NO-a da Usluga ima još unutarnjih rezervi za poboljšanje poslovanja, prvenstveno za smanjenje troškova. To se posebno odnosi na troškove za zaposlene, na koje je prošle godine utrošeno 15 milijuna kuna ili 40 posto prihoda. Poglavarstvo je izvješće usvojilo i uputilo Gradskom vijeću na usvajanje.
Prihvaćene su upute za izradu proračuna za razdoblje od 2007. do 2009., koje je prezentirala pročelnica Odjela za financije Sandra Mušković. Važna novina u izradi proračuna za sljedeću godinu je izdvajanje Mjesnog odbora Tar-Vabriga u općinu. S tog područja su prihodi od poreza u ukupnom proračunu do sada iznosili oko 10 posto, no njegovo izdvajanje imat će i daljnje refleksije na ukupni proračun. Druga novina je zakonska obveza uspostavljanja lokalne riznice ili, drugim riječima, jedinstvenog računa na koji će se slijevati svi vlastiti prihodi proračunskih korisnika i s njega će se obavljati sva plaćanja. Prema prvim procjenama, proračun za sljedeću godinu mogao bi iznositi oko 114,6 milijuna kuna, od čega 108,2 milijuna kuna tekućih i 6,4 milijuna kuna kapitalnih prihoda. Drugim riječima, proračun bi trebao biti za oko 25 posto manji u odnosu na ove godine planiranih 153,6 milijuna kuna. Primicima treba pridodati i vlastite prihode proračunskih korisnika koji bi trebali iznositi između sedam i osam milijuna kuna.
Usvojeno je izvješće o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Poreča za prošlu godinu koje će se uputiti vijeću na usvajanje. Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići i jaslice »Radost« dana je suglasnost za zapošljavanje pomoćne kuharice na neodređeno vrijeme. Raspisan je pozivni natječaj za izradu idejnoprojektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole u Žbandaju. Utvrđeni su prijedlozi detaljnih planova uređenja jame Baredine i radne zone Kukci, koji će se također uputiti vijeću na usvajanje.
Donijeta je odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Červar-Porat, Fuškulin, Veli Maj, Mate Balota i Joakim Rakovac. Mandat članovima vijeća navedenih mjesnih odbora istječe 11. studenog, a izbori za sastave novih vijeća održat će se 12. studenog. Umjesto odsutnog Damira Orihovca u Tehničku komisiju natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja uređenja gradske rive imenovana je Jasminka Zrinšćak, diplomirana inženjerka građevinarstva.

Piše: K. K.

Dokumenti