NaslovnaVijestiPorestina.info: Potpisan ugovor o izgradnji infrastrukture Zone gospodarske namjene Buići – Žbandaj

Porestina.info: Potpisan ugovor o izgradnji infrastrukture Zone gospodarske namjene Buići – Žbandaj

U maloj vijećnici Grada Poreča, danas 12.ožujka 2008. godine potpisan je Ugovor o izgradnji infrastrukture Zone gospodarske namjene Buići – Žbandaj, između investitora Grada Poreča i izvoditelja radova “Modula” d.o.o. iz Matulji, te nadzornom službom “Rex inžinjering” d.o.o. iz Poreča.

Ugovorom je predviđeno da radovi otpočnu 20. ožujka 2008. godine, te da budu dovršeni za 120 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao.

Vrijednost radova na izgradnji infrastrukture je po ugovoru 7.225.522,62 kune, a Gradu Poreču su sufinancijeri: “Usluga” d.o.o. Poreč, “Istarski vodovod” d.o.o. Buzet, “HEP ODS” d.o.o. Zagreb – DP “Elektroistra” Pula, i HT – d.d. iz Zagreba.
Grad Poreč će platiti 4.629.003,04 kune, “Usluga” – Poreč 956.041 kunu, “Istarski vodovod” 1.271.195,70 kuna, “Elektroistra” 254.133,60 kuna i HT 115.149,28 kuna.

Radove je predstavio Pročelnik UO za komunalni sustav, Milan Laković, rekavši: ” Na izgradnji infrastrukture predviđeno je iskopati više od 27.000 kubičnih metara zemlje i kamenog materijala, ugraditi 5,5 kilometara PVC cijevi za oborinsku i fekalnu kanalizaciju, 2,5 kilometara željeznih cijevi za vodovod, te 22 kilometara rebrastih cijevi za provlačenje elektro i telekomunikacijskih kablova. Za javnu rasvjetu 4,2 kilometara kabela, te još 183 betonska okna, 107 slivnika i 98 stupova za javnu rasvjetu.

R.V.A.

Dokumenti