NaslovnaVijestiNovostiPostupanje s komunalnim otpadom – upute i pojašnjenja

Postupanje s komunalnim otpadom – upute i pojašnjenja

| Novosti

Obaviještavamo cijenjene korisnike da je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području jedinice lokalne samouprave, propisana obveza za davatelja usluge, odnosno društva Usluga Poreč d.o.o. i korisnika usluga.

Radi ugovaranja daljnjih međusobnih odnosa korisnicima usluga dostaviti će se tri primjerka Izjave o načinu korištenja javne usluge. Istu je potrebno popuniti i to stupac označen: očitovanje korisnika usluge. Obrazac mora biti ispisan na jasan i nedvosmislen način, popunjen s traženim podacima i / ili zaokruživanjem  odgovarajućeg ponuđenog odgovora. Korisnik usluge dužan je vratiti društvu Usluga Poreč d.o.o. na adresu Mlinska 1. Poreč, osobno ili putem pošte, dva primjerka popunjene i potpisane Izjave, u roku 15 dana od zaprimanja iste. Omotnica s plaćenom poštarinom dostavlja se uz Izjave.

Usluga Poreč d.o.o jedan će ovjereni primjerak Izjave vratiti na naznačenu adresu Korisnika, u roku 8 dana od zaprimanja. Davatelj usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge ukoliko je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom.

Slijedom prethodno obrazloženog, a u cilju što skorije i korektnije implementacije cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom, molimo da se poštuju zadane upute i obrazloženja.

Zakonski akti kao i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave te važeći cjenik objavljeni su i na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o. – www.usluga.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na dole navedene kontakte:

Fizičke osobe                     –         052/429-244   /    mail: kucanstva@usluga.hr

Gospodarski subjekti    –         052/429-230  /     mail: gospodarski.subjekti@usluga.hr

 

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji,

 

Prilozi se mogu preuzeti u nastavku i to:

Izjava o načinu korištenja javne usluge – Fizičke osobe kućanstva

Izjava o načinu korištenja javne usluge – Gospodarski subjekti

Izvadak iz cijenika javne usluge za odvoz u prijelaznom razdoblju

MALA ŠKOLA ODVAJANJA OTPADA

Usluga Poreč d.o.o.