NaslovnaVijestiPotpisan novi Kolektivni ugovor društva Usluga Poreč d.o.o.

Potpisan novi Kolektivni ugovor društva Usluga Poreč d.o.o.

U četvrtak 18. prosinca 2014. godine, društvo Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, zastupano po direktoru Milanu Lakoviću i Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Štifanić sklopili su novi Kolektivni ugovor.

Novim Ugovorom, kojim se utvrđuju prava i obveze na radu i u svezi s radom radnika koji su s Uslugom Poreč d.o.o. sklopili ugovor o radu na neodređeno ili određeno radno vrijeme, usklađena su materijalna prava radnika sa rezultatima poslovanja društva, a  sklopljen   je za razdoblje od dvije godine.

Uprava Društva

Dokumenti