NaslovnaVijestiNovostiPotpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji info-punkta, blagajne i javnog wc-a

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji info-punkta, blagajne i javnog wc-a

| Novosti

U poslovnim prostorijama upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojeće poslovne građevine, info punkta i javnog WC na k.č.broj 405 k.o. Poreč od strane direktora Usluge Poreč d.o.o. Milana Lakovića i ovlaštenog predstavnika zajednice ponuditelja Gorana Bedrine, kao zastupnika izvođača radova Bedrina projekt d.o.o. Poreč, Instal d.o.o. Poreč i Astoria d.o.o. Poreč. Slijedom potpisa ugovora o izvođenju radova potpisan je i ugovor o stručnom nadzoru sa direktorom društva VTM d.o.o. Poreč, Armandom Benazićem.

Zajednica ponuditelja za izvođenje radova  izabrana je u postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj.

Nakon što je 2015. godine renovirana upravna zgrada Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o., financijskim i investicijskim planom Usluge Poreč d.o.o. za 2018. osigurana su vlastita sredstva za rekonstrukciju predmetne građevine koja se nalazi u neposrednoj blizini upravne zgrade, a budućom rekonstrukcijom postići će se i vizualna povezanost samih zgrada.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.475.000,00 kuna.

Cilj zahvata je rekonstrukcija građevine kojom će se odraditi funkcionalna reorganizacija prostora prema novim tehničkim uvjetima i standardima. Zahvatom se poboljšavaju bitna svojstva građevine kao što je veća toplinska učinkovitost, bolja iskoristivost prostora te se poboljšavaju uvjeti samog rada i načina pružanja usluga. Najveći dio intervencije odnosi se na zatvaranje prolaza kroz građevinu, a sve kako bi se povećala iskoristivost postojećeg prostora, te izmicanje ulaza u javne sanitarije sa strane parka (zapadne strane).

Postojeći objekt rekonstruira se zamjenom dotrajalih podnih, krovnih i zidnih obloga te se postavlja nova termoizolacija, vanjska i unutarnja stolarija. Predviđa se kompletna rekonstrukcija električnih instalacija u sklopu čega će se izvesti nove instalacije rasvjete, napajanja strojarske opreme te instalacije ozvučenja prostora, antenske instalacije, instalacije računalne i telefonske mreže. Također, a s obzirom da se izvode radovi i na krovu promijenit će se dotrajali gromobran.

Sustav grijanja i hlađenja uredskih i pomoćnih prostora previđen je za izvedbu pomoću multisplit sistema, a kod izrade novih strojarskih instalacija prvenstveno se vodilo računa da se postigne maksimalna ušteda energije, pouzdanost, ugodnost i jednostavnost održavanja.

Projektom je također predviđena i kompletna rekonstrukcija instalacija dovoda i odvoda vode unutar građevine, a novim rješenjem koristiti će se već postojeći vodovodni i kanalizacijski priključci dok se oborinske vode odvode u sustav oborinske odvodnje.

Radovi će započeti u slijedećem tjednu te se sukladno ugovorenim rokovima dovršetak očekuje krajem lipnja.

Predmetni objekt izgrađen je još 80-ih godina prošlog stoljeća te od tada u  istom nisu izvršene značajnije obnove i ulaganja. Kroz godine su se u istima samo mijenjale djelatnosti i usluge koje pruža Usluge Poreč d.o.o. Od većih radova 1990. godine dograđen je sanitarni čvor, a dok je park u neposrednoj blizini uređen 2007. godine.

Provedbom ovog projekta dobit će se novi radni prostori koji će omogućiti dodatnu efikasnost u radu, osigurati bolju podršku korisnicima po svim uslugama koje će se i dalje u renoviranom objektu pružati a to je – naplata usluga za odvoz i sakupljanje otpada, naplata usluga koje se obavljaju u sklopu djelatnosti Odvodnje Poreč d.o.o., informacijski centar za sva pitanja o gospodarenju otpadom kao i informacijski centar za sva pitanja i mogućnosti korištenja parkirališta u Gradu Poreču – Parenzo.

Projekt rekonstrukcije javnog wc-a ima za svrhu omogućiti svima, kako lokalnom stanovništvu tako i brojnim turistima, dostupnu i kvalitetnu komunalnu infrastrukturu na nivou turističkog lidera kakav je i Grad Poreč- Parenzo.

Usluga Poreč d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti