NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o građenju građevine: Kanalizacijski sustav Sv. Lovreč

Potpisan Ugovor o građenju građevine: Kanalizacijski sustav Sv. Lovreč

Dana 27.08.2007. godine objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za GRAĐENJE GRAĐEVINE – KANALIZACIJSKI SUSTAV SVETI LOVREČ i odabran je najpovoljniji ponuditelj.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN broj 117/2001, 197/03 i 92/05) i Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja, Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za građenje građevine: Kanalizacijski sustav Sv. Lovreč. Za predmetni objekt ishodovana je lokacijska dozvola i riješeni su imovinski odnosi.

Zaprimljeno je deset ponuda od kojih pet potpunih.

Ponuda tvrtke “GEOKOP TRADE” d.o.o. Bale utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tražene uvjete i ponudio cijenu od 1.179.795,53 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Tvrtka „Geokop Trade“ d.o.o. biti će uvedena u posao u utorak, 23.10.2007.g. i obvezuje se radove završiti u roku od 80 radnih dana.

Uprava društva

Dokumenti