NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor o održavanju zelenih površina Doma za starije osobe u Poreču

Potpisan Ugovor o održavanju zelenih površina Doma za starije osobe u Poreču

Usluga Poreč d.o.o. i Dom Poreč d.o.o. sklopili su dana 11.09.2007.g. Ugovor o održavanju zelenih površina na području novoizgrađenog Doma za starije osobe.
Vrijeme i način obavljanja poslova određivati će se prema prirodi posla i potrebi. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 46.407,00 kn bez PDV-a prema ponudi od 28.08.2007.g.

Uprava društva

Dokumenti