NaslovnaVijestiPOTPISAN UGOVOR SA TVRTKOM IGH d.d. ZAGREB

POTPISAN UGOVOR SA TVRTKOM IGH d.d. ZAGREB

31. kolovoza 2010.godine u prostorijama male vijećnice gradske uprave potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije: Idejni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda porečkog priobalja sa tvrtkom IGH d.d. Zagreb.

Današnje potpisivanje upriličeno je sa dobivenim najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja za izradu dokumentacije: Idejni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lanterna, Poreč – sjever, Poreč – jug i Vrsar, a sve u skladu sa projektnim zadatkom.

 

Ugovor su potpisali Rodoljub Kosić, direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i  Egon Dujmić, prokurist pri IGH d.d. Zagreb. Ugovorom je definirana cijena u visini od 2.510.000,00 kuna + PDV.

Rok za izradu projektne dokumentacije je 30.12.2010. godine. Lokalna samouprava je preuzela obvezu da do kraja godine osigura i lokacijske dozvole za uređaje nakon čega će se pripremiti dokumentacija za nominaciju prema financiranju iz Europskih fondova.  

Dokumenti