NaslovnaVijestiPOTPISAN UGOVOR SA TVRTKOM URBIS.72

POTPISAN UGOVOR SA TVRTKOM URBIS.72

30. kolovoza 2010. godine u prostorijama male vijećnice gradske uprave potpisan je Ugovor o izradi Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Poreč – Jug između Usluge Poreč d.o.o. kao investitora i Urbisa.72 d.d. iz Pule kao izvoditelja.

Današnje potpisivanje upriličeno je sa dobivenim najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja za izradu Idejnog i Glavnog projekta radi premještanja uređaja Debeli rt na novu lokaciju na području Mugebe. Projektnim je zadatkom predviđeno da se izrade tehnička rješenja kanalizacijske mreže, vodovodne i cestovne mreže kao i elektroenergetske infrastrukture od postojeće do nove lokacije.

Ugovor su potpisali Rodoljub Kosić, direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i  Giankarlo Župić direktor Urbis.72 d.d. iz Pule. Ugovorom je definirana cijena u visini od 217.000,00 kuna + PDV.

 

 

Dokumenti