NaslovnaVijestiPotpisan Ugovor za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja

Potpisan Ugovor za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja

Dana 22.10.2007. godine objavljeno je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja
u zaleđu porečkog priobalja. 15.11.2007. godine odabran je najpovoljniji ponuditelj.
Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/2001, 197/03, 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu Idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda naselja u zaleđu porečkog priobalja.

Zaprimljeno je šest ponuda od kojih tri potpune.

Ponuda tvrtke IGH d.d. PC Rijeka utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tražene uvjete i ponudio cijenu od 313.000,00 kn (bez PDV-a).

Ponuditelj se temeljem ponude obvezuje izraditi dokumentaciju prema projektnom zadatku u roku od 120 dana od potpisa Ugovora.

Uprava društva

Dokumenti