NaslovnaVijestiPotpisani godišnji ugovori s Općinom Tar – Vabriga

Potpisani godišnji ugovori s Općinom Tar – Vabriga

Usluga Poreč d.o.o. i Općina Tar – Vabriga sklopili su godišnje ugovore o održavanju čistoće, zelenih površina i oborinkse kanalizacije na području Općine za 2008. godinu.
Vrijednost ugovorenih radova za održavanje zelenih površina na području Općine Tar – Vabriga iznosi 506.980,60 kuna bez PDV-a (sukladno Planu i utvrđenom cjeniku). Vrijeme i način obavljanja ugovorenih poslova određivati će predstavnici Usluge i Općine.

Ugovorom o održavanju oborinske kanalizacije regulirani su međusobni odnosi kod održavanja postrojenja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju oborisnkih otpadnih voda naselja na području Općine sukladno Planu godišnjeg održavanja sustava oborinske kanalizacije i utvrđenom cjeniku.
Vrijednost ugovorenih radova za održavanje postrojenja sustava oborinske kanalizacije iznosi 19.448,00 kuna (bez PDV-a).
Vrijednost dodatnih radova za popravak eventualnih oštećenja objekata na postrojenju sustava oborinske kanalizacije utvrđivati će se po jediničnim cijenama troškovnika.

Vrijednost ugovorenih radova za održavanje čistoće iznosi 315.010,40 kuna (bez PDV-a). Tim Ugovorom Usluga Poreč preuzima obavljanje komunalnih usluga i održavanje čistoće na području Tar – Vabriga, a sve sukladno Planu godišnjeg održavanja čistoće i utvrđenom cjeniku.

U nastavku donosimo Planove i Troškovnike koji čine sastavni dio ugovora.

Uprava društva

Dokumenti