NaslovnaVijestiPotpisani ugovori o izradi tehničke dokumentacije

Potpisani ugovori o izradi tehničke dokumentacije

Dana, 28.lipnja 2011.g.( utorak ) sa početkom u 9 sati u prostorijama Usluge Poreč d.o.o.  potpisani su ugovori za izradu tehničke dokumentacije za naselja koja su ušla u I fazu projekta Poreč koje je lokalna samouprava nominirala prema IPA fondovima.

Ukupno je raspisano 19 natječaja od kojih  je danas bilo spremno 18 dok smo za jedan natječaj u zakonskom roku dobili prigovor.

Potpisivanju  ugovora nije pristupila tvrtka Urbis 72 d.d.iz Pule.

Izrada tehničke dokumentacije planira se dovršiti do kraja ove kalendarske godine do kada se imaju riješiti imovinsko-pravni odnosi.

Izradom projekata uključeno je 28 naselja porečkog priobalja.

 

Posao je ugovoren sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

         1.  INSTITUT  IGH d.d. za:

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske  mreže naselja Valkarin i St. Diklić

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda glavnog kolektora  naselja Valkarin, Musalež i St. Diklić

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Radoši,

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Magrini i Blagdanići,

 

 

2. ARKA 96 d.o.o. za:

 – Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda rekonstrukcije glavnog kolektora Poreč – sjever sa novim crpnim stanicama CS Materada i CS Vinarski podrum –

Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske  mreže naselja Mihatovići, 143.480,00 kn bez PDV-a.

 

 

3. RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA d.o.o. za:

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske  mreže  naselja Nova vas i Brčići

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda glavnog kolektora  naselja Mugeba,

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže  naselja Mugeba

 

4. FLUM-ING d.o.o. za:

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske  mreže  naselja Buići,

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske  mreže  naselja Kadumi,

– Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda rekonstrukcije manjih crpnih stanica – Olge Ban i Peškera, – Izradu Idejnog i Glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda rekonstrukcije glavnog kolektora Molindrio i rekonstrukcija cprnih stanica: CS3, CS PO1, CS PO2 I CS SUD,

 

Dokumenti