NaslovnaVijestiPoziv građanima Svetog Lovreča

Poziv građanima Svetog Lovreča

Obavještavamo građane Svetog Lovreča da se privode kraju radovi na izgradnji I. faze dijela sustava javne odvodnje u Sv. Lovreču, čime će se steći uvjeti za priključenje objekata na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Tim putem Vas pozivamo da se u roku od 7 dana od primitka ove obavijesti javite u prostorije Usluge Poreč d.o.o., u ured Tehničke službe. Uz zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje kojeg ćete dobiti kod nas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Presliku građevne dozvole ili drugi dokaz o zakonitoj gradnji objekta,

              2. Situaciju građevine prikazanu na geodetskoj podlozi u adekvatnom mjerilu ( kopija plana),

              3. Glavni projekt na uvid.

                                         

Gore navedena obveza proizlazi iz nekoliko akata i to:

 

Članka 3., 5. i 12. Odluke o priključenju građevine na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselje Sv. Lovreč, « Službene novine Istarske županije» broj 20/2007

 

Članka 75. i 194. točka 11. Zakona o vodama, «Narodne novine» broj 107/1995.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj (052) 429-227.

Uprava društva

Dokumenti