NaslovnaVijestiPoziv vlasnicima parcela na kojima se planiraju graditi pročistači

Poziv vlasnicima parcela na kojima se planiraju graditi pročistači

Dovršeni su idejni projekti premještanja i izgrad­nje četiri postojeća kanalizacijska pročistača na Poreštini, te su ovih dana porečki odsjek županijskog Odjela za prostor­no uređenje i gradnju i Grad Poreč vlasnicima katastarskih čestica na kojima se namje­ravaju graditi pročistači upu­tili poziv na uvid u,ovaj treći stupanj obrade otpadnih voda, što znači da slijedi investicija u četiri pročistača: Lanterna, Materada, Debeli rt i Petalon koji će se premjestiti na nove loka­cije. U procesu izdavanja lokacijske dozvole za ovaj zahvat, vlasnici parcela u katastarskim općinama Vabriga, Vrsar i Po­reč, na kojima se planira grad­nja, pozvani su da pogledaju i komentiraju idejni projekt koji se tiče njihovog zemljišta.

Uvid u idejni projekt može se obaviti ponedjeljkom od 9 do 10.30 sati, te utorkom od 12 do 14.30 sati u Odsjeku za pro­storno planiranje u Poreču.

Glas Istre, V.H.

Dokumenti