NaslovnaVijestiPREDSTAVLJEN PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSTAVLJEN PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE

Od gospodarenja otpadom do crnih točaka u okolišu

Piše V. K. iz Glasa Istre

PULA – Zakonski obvezna, Istarska županija dala je izraditi Program zaštite okoliša Istarske županije koji je jučer prezentirao izrađivač tvrtka OIKON, Institut za primijenjenu ekologiju, inače izabran javnim natječajem. Zasad je riječ tek o prijedlogu o kojemu će se u sljedećih desetak dana izjasniti jedinice lokalne samouprave, javna poduzeća te nevladine udruge, nakon čega bi bio upućen županijskim vijećnicima na usvajanje. Program predstavlja uopćen okvir kojim bi se definirao dugoročni razvoj sustava Istarske županije, kao i prioritetne mjere koje je tek potrebno razraditi. U programu se tako predlaže ukupno 17 uopćenih mjera, primjerice o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, o problemu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, zaštiti i održivom korištenju biološke i krajobrazne raznolikosti Istarske županije, održivom razvoju obalnog područja. Programom se predlaže sanacija »crnih točaka« u okolišu, a kao prioritet se ističe odlagalište radioaktivnog otpada TE Plomin. Tu su još i izrada i redovno ažuriranje planova intervencija u zaštiti okoliša, uspostavljanje informacijskog sustava zaštite okoliša, potpora udrugama, edukacija o okolišu, razvoj održive poljoprivrede, eksploatacija mineralnih sirovina, daljnji razvoj održivog turizma. S obzirom na to da je riječ o mjerama koje su u različitim dijelovima Istarske županije na različitom razinama razvoja, voditelj izrade programa Ognjen Škunca istaknuo je da je svaku mjeru potrebno detaljno razraditi u jedinicama lokalne samouprave.

Dokumenti