NaslovnaVijestiPrestanak zabrane za izvođenje građevinskih radova na području grada Poreča

Prestanak zabrane za izvođenje građevinskih radova na području grada Poreča

Obavještavaju se građani da 01.09.2010. (srijeda) prestaje zabrana za izvođenje građevinskih radova na području grada Poreča, sukladno Odluci o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju zabrane za izvođenje građevinskih radova na području grada Poreča (Klasa: 011-01/03-01/55, Ur.br.: 2167/01-07-03-2).

Uprava društva

Dokumenti