NaslovnaVijestiPrikupljanje ambalažnog otpada u punoj aktivnosti

Prikupljanje ambalažnog otpada u punoj aktivnosti

U subotu građani dopremili rekordne količine ambalažnog otpada
Info prema Fondu za energetsku uučinkovitost i zaštitu okoliša:

Sukladno postignutim dogovorima i potpisanom Ugovoru, «Usluga Poreč» d.o.o. za komunalne poslove započela je sa aktivnošću skupljanja ambalažnog otpada.
Skupljanje ambalažnog otpada organizirano je na način da se skupljanje vrši dva puta tjedno i to :

– srijedom od 09,oo do 13,oo i od 15,oo do 17,oo
– subotom od 09,oo do 14,oo

sa mogućnošću da se, ovisno o interesu, radno vrijeme regulira i drugačije.

Javnost je o svim detaljima obaviještena putem štampe , lokalnog radija, vlastitog internet portala www.usluga.hr te drugim prigodnim sredstvima kao što su plakati i letci.

U srijedu (prvoga dana) 11.01. 2005. godine, sve uz isplatu od 0,50 kuna po jedinici skupljenog ambalažnog otpada prikupljeno je:

– PET ambalaže 4.073 jedinica
– MET ambalaže 6 jedinica
– Staklene ambalaže 4.056 jedinica

Ukupno je prikupljeno 8.135 jedinica

U subotu 14.01. 2005. godine prikupljeno je:

– PET ambalaže 14.958 jedinica
– MET ambalaže 1.142 jedinica
– Staklene ambalaže 13.775 jedinica

što iznosi ukupno 29.875 ambalažnih jedinica.

Sumarni podaci:

U dva dana prikupljeno je 20.179 kom PET i MET ambalaže i 17.831 kom staklene ambalaže što ukupno iznosi 38.010 kom ambalažnog otpada.

Građanima je ukupno isplačeno 19.005,00 kn.

Uprava Društva

Dokumenti