NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaPrimjena cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Primjena cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da je sa 01. rujnom 2018. godine započela primjena novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a sve sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge.

S obzirom na prethodno navedeno te definirana obračunska razdoblja za pojedine kategorije korisnika usluge, računi za mjesec rujan za kategoriju gospodarski subjekti biti će dostavljeni svim korisnicima do kraja mjeseca listopada dok će računi za kategoriju kućanstva za obračunski period rujan i listopad biti dostavljena svim korisnicima do kraja mjeseca studenog.

Od mjeseca lipnja ove godine u tijeku je ugovaranje usluge sa svim korisnicima putem Izjava, a koje su korisnici već zaprimili na svoje kućne adrese. Kako je do 30.09.2018. godine zaprimljeno svega 50% ukupno poslanih izjava, koristimo ovu priliku da još jednom pozovemo sve korisnike da ispune svoje Izjave te na taj način izraze svoje potrebe za korištenjem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a sve kako bi se na vrijeme izbjegle sve kasnije  eventualne neugodnosti oko korištenja same usluge.

Izjave se mogu dostaviti u Društvo osobno i to u Ured za korisnike na adresi Mlinska 1, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 sati, putem pošte ili putem e – maila: kucanstva@usluga.hr  gospodarski.subjekti@usluga.hr .

Detaljnija pitanja i informacije mogu se dobiti putem telefonskih brojeva i to za kategoriju kućanstva 052/429-244, a za kategoriju gospodarski subjekti 052/429-230. U slučaju zauzetosti prethodna dva telefonska broja, informacije se mogu dobiti za sve korisnike i putem telefonskog broja 052/429-228.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti