NaslovnaVijestiPrimjena Zakona o fiskalizaciji u komunalnom društvu

Primjena Zakona o fiskalizaciji u komunalnom društvu

Primjenom Zakona o fiskalizaciji u Hrvatskoj od 01.siječnja 2013.godine, komunalno društvo izuzeto je od obveze fiskalizacije za odvoz smeća, opskrbu vodom, naknadom za grobno mjesto kao i za sve ostale usluge koje su mjerljive. Međutim, za sve ostale usluge koje navedeno komunalno društvo može pružati po pojedinačnom zahtjevu, podliježe obvezi fiskalizacije, kao npr. usluga pražnjenja septičkih jama, usluga čišćenja kanalizacijske mreže - odštopavanje, usluga odvoza glomaznog otpada, hortikulturne usluge ,bio vrećice, parkirne dnevne karte i drugo.

 Stoga od  1.siječnja 2013. godine više  se na licu mjesta  ne mogu gotovinski naplaćivati  usluge specijalnih komunalnih vozila koje su naručene po pojedinačnom zahtjevu, kao što su usluge pražnjenja septičkih jama, usluge čišćenja kanalizacijske mreže i drugo.

Po izvršenoj usluzi korisniku će se  ispostaviti prijevoznica  ili predračun  sa svim podacima korisnika usluge (ime i prezime, adresa, OIB…) , a  na temelju predračuna korisnik će  svoju uslugu platiti bez naknade na blagajni komunalnog društva, ukoliko se radi o prijevoznici za isti će biti ispostavljen račun koji se može platiti u bankama, poštama, fini ili Internetom.

Dokumenti