NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaPRIOPĆENJE SA INFORMATIVNOG SASTANKA ODRŽANOG U OBRTNIČKOM DOMU POREČ

PRIOPĆENJE SA INFORMATIVNOG SASTANKA ODRŽANOG U OBRTNIČKOM DOMU POREČ

| Novosti RJ Čistoća

U utorak, 30. srpnja je na inicijativu Udruženja obrtnika Poreč u Obrtničkom domu Poreč održan informativni sastanak na temu zbrinjavanja otpada u starogradskoj jezgri grada Poreča. Poziv za sudjelovanje bio je upućen ugostiteljima koji obavljaju svoje djelatnosti u starogradskoj jezgri s ciljem što bolje implementacije novog sustava zbrinjavanja otpada.

Sastanku se odazvalo desetak ugostitelja koji su zajedno sa predstavnicima gradske uprave  i  Usluge Poreč d.o.o. raspravljali o problemima koji se javljaju na terenu, iznosili mišljenja i prijedloge u cilju što efikasnijeg rješavanja istih, a pogotovo što je to dio grada kojeg svakodnevno  posjećuje veliki broj turista te u kojem se nalazi veliki broj ugostiteljskih objekata.

Istaknuta je potreba da svi ugostitelji preuzmu svoje vlastite spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a što je većinskim dijelom i odrađeno. Također,  utvrđen je način sakupljanja papirnate i kartonske ambalaže, a preuzimanje koje će biti omogućeno svim ugostiteljima u njihovim objektima u jutarnjim satima ili predajom u reciklažnom dvorištu na Košambri pri čemu se neće obračunati dodatna naknada.

Najavljeno je i postavljanje video nadzora na problematičnim lokacijama u samom gradu te provođenje daljnjih edukativnih mjera za one korisnike za koje se utvrdi da nepravilno postupaju sa otpadom.

Prema planu odvoza otpad se  iz starogradske jezgre trenutačno vrši svakodnevno u jutarnjim satima te se najkritičnije lokacije odlaganja otpada prođu još dva puta u istom danu. Neovisno o tome na terenu se često nailazi na nered kao posljedica neodgovornog  ponašanja pojedinaca, te su česti prizori  nepropisno odloženog otpada, pri čemu se isti odlaže na javnu površinu ili uz same spremnike dok su spremnici često prazni ili poluprazni.

Svi prisutni složni su u činjenici da je potrebno zajedničko djelovanje i suradnja kako Grada, Usluge Poreč tako i svih korisnika da bi se trenutačne situacije problematičnog odlaganja otpada svele na najmanju moguću mjeru.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti