NaslovnaVijestiPriopćenje

Priopćenje

Uz suglasnost Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalne podružnice Usluga Poreč d.o.o. na Nadzornom odboru Društva jednoglasnom je odlukom donijeta Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na sjednici Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o. jednoglasno je donesena Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na koji Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Odvodnje Poreč d.o.o. nije imala primjedbi niti prijedloga.

Navedenim  izmjenama i dopunama Pravilnika povećan je koeficijent za 7 % isključivo za radna mjesta u operativi sa najnižim plaćama, što na godišnjoj razini podrazumijeva 5 % povećanje mase plaće za Uslugu Poreč d.o.o., te 5,8 % povećanje mase plaće za društvo Odvodnja Poreč d.o.o.

Ove je godine svim djelatnicima isplaćena prigodna nagrada u iznosu od 2.500,00 kuna, dar za djecu u iznosu od 600,00 kuna te jubilarne nagrade ovisno o broju godina rada u Društvu.

Društva su u svojim planovima za 2018. godinu osigurala potrebna financijska sredstva da se svim radnicima dodijeli kvalitetna radna odjeća i obuća kako za ljetne tako i za zimske mjesece. Također, predviđena su sredstva nužna za ulaganje u sredstva rada te radne prostorije.

U cijelosti se poštuju i provode prava i obveze utvrđene važećim Kolektivnim ugovorima, pravovremeno se priznaju i isplaćuju materijalna prava, solidarne pomoći i otpremnine, te se sa radnicima koji u potpunosti ispunjavaju svoje  radne zadatke zaključuje ugovor na neodređeno vrijeme. Na dan 13.12.2017. godine Usluga Poreč d.o.o. broji 146 stalno zaposlenih radnika, te 11 radnika  na određeno vrijeme dok je u Odvodnji Poreč d.o.o. 38 stalno zaposlenih radnika, a 5 radnika na određeno vrijeme.

Društva kontinuirano poduzimaju potrebne radnje i procese kako bi se radnicima ukazalo na jasnu činjenicu da isti u bitnoj mjeri utječu na efikasnost i prepoznatljivost u cjelokupnom poslovanju. I u daljnjem će se radu pratiti potrebe radnika, te uz suradnju Sindikalne podružnice Usluge Poreč d.o.o. i Sindikalne podružnice Odvodnje Poreč d.o.o. , težiti što boljim uvjetima rada na svim nivoima i segmentima rada.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti