NaslovnaVijestiPripreme za investiciju “Projekt Jadran”

Pripreme za investiciju “Projekt Jadran”

Kratka bilješka sa sastanka koordinacije gradonačelnika Grada Poreča sa načelnicima susjednih jedinica lokalne samouprave održanog 13.11.2009. godine

 

Obzirom na intenzivirane aktivnosti vezane uz pripreme tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje buduće kanalizacijske mreže i uređaja za prihvat i obradu otpadnih voda, gradonačelnik Grada Poreča sazvao je koordinaciju sa načelnicima okolnih JLS kako bi se izvršila zajednička prezentacija aktivnosti u toku i naznačili osnovni pravci daljnjeg zajedničkog nastupa.

 

 

Prisutni:

Edi Štifanić, gradonačelnik Grada Poreča

Edo Kos, dogradonačelnik Grada Poreča

Milan Laković, pročelnik UO za komunalni sustav Grada Poreča

Franko Štifanić, načelnik Općine Vrsar

Andrea Štifanić, predstavnik Općine Funtana

Enio Jugovac, načelnik Općine Kaštelir – Labinci

Žužić, predstavnik Općine Sv. Lovreč

Marino Baldini, načelnik Općine Vižinada

Angelo Mattich, načelnik Općine Višnjan

Sanja Žužić, zamjenica načelnika Općine Tar – Vabriga

Đankarlo Žužić, direktor komunalnog poduzeća Finida, Općina Tar – Vabriga

Rodoljub Kosić, Usluga Poreč d.o.o., izvjestitelj

 

 

Naime, Jadranski projekt je kroz zajedničku koncepciju razvoja i planiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacijskih mreža koji je bio prihvaćen od strane predstavničkih tijela svih JLS bivše Poreštine tijekom 2007. godine, uznapredovao do faze da su studije neophodne za početak izrade glavne tehničke dokumentacije u završnoj fazi, a da je preuzeta obveza lokalne samouprave da izradi Idejno rješenje za razvoj kanalizacijske mreže i uređaja u zaleđu gotova do te mjere da se mogu započeti procesi izrade rješenja za lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko pravnih pitanja.

 

Tijekom listopada u posjeti komunalnog društvu Usluga bio je tim stručnjaka od strane Europske komisije za valorizaciju mogućih nominacija infrastrukturnih objekata za sufinanciranje od strane strukturnih fondova (PHARE). Tom je prilikom predstavnicima PHARE programa prezentirano trenutno stanje pripremnih aktivnosti i iskazane su želje u iznalaženju povoljnih financijskih intervencija od strane Europske zajednice. Predstavnike stručnog tima tom su prilikom primili na razgovor g. Edi Štifanić i g. Edo Kos i tom su se prilikom, a na osnovu uvida u prezentirano stanje, predstavnici komisije vrlo pozitivno izrazili iskazujući podršku dosadašnjim naporima na pripremi tehničke dokumentacije radi nominacije objekata iz Koncepcije izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja te izgradnje pripadajuće kanalizacijske mreže.

 

Po kratkom informiranju od strane Rodoljuba Kosića, otvorena je rasprava po spomenutoj problematici u kojoj su aktivnu ulogu uzeli načelnici općina i predstavnici lokalnih samouprava.

Svi prisutni jasno su podržali sve dosadašnje aktivnosti i iskazali čvrsti stav u namjeri da se intenzivno nastavi sa provedbom zajedničke koncepcije u izgradnji kanalizacijskih sustava na području cijele Poreštine. Na tom je tragu, a na prijedlog gradonačelnika, prihvaćeno da se formira posebno radno povjerenstvo sastavljeno od najodgovornijih predstavnika JLS koji će imati za cilj praćenje svih aktivnosti na realizaciji izrade tehničke dokumentacije za nominaciju projekata prema strukturnim fondovima Europske unije. Zaduženo je komunalno poduzeće Usluga da u što kraćem vremenskom razdoblju izvrši na osnovu dostupnih tehničkih rješenja izgradnje kanalizacijskih sustava sa uređajima, valorizaciju (procjenu) investicijskih troškova, procjenu modela uspješnog upravljanja budućim sustavima kao i nužnu opremu za nadzor i hitne intervencije na budućem sustavu.

U tom je smislu dogovoreno da će se potpisati zajednički sporazum o sufinanciranju izrade tehničke dokumentacije među svim predstavnicima JLS za čiju se provedbu zadužuje komunalno poduzeće Usluga.

 

Zaključeno je također da će na slijedećoj koordinaciji biti izvršeno konstituiranje radnog povjerenstva i razmatran, a potom i prihvaćen plan operativnih aktivnosti i financijskih procjena koje će izraditi Usluga.

 

Uz pretpostavku da se učine maksimalni napori u pripremi tehničke dokumentacije i rješavanju imovinskih odnosa, prisutnima je dano do znanja da je netom spomenute aktivnosti potrebno okončati najkasnije do 2012. godine kako bi nadležnim institucija RH i EU bilo moguće donijeti meritorne odluke tijekom prve polovice 2013. godine nakon čega bi se mogle stvoriti pretpostavke za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU.

 

Uprava društva

 

Dokumenti