NaslovnaVijestiProjekt Poreč revidiran i spreman za primopredaju Europskoj komisiji na odobrenje u Bruxelles

Projekt Poreč revidiran i spreman za primopredaju Europskoj komisiji na odobrenje u Bruxelles

Dana, 08. kolovoza 2012. godine u 12 sati u prostorijama Hrvatskih  voda  izvršiti će se primopredaja revidiranog seta projektne dokumentacije „SUSTAV ODVODNJE S UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA POREČA“   prema Europskoj komisiji u Bruxelles na ocjenu i odobrenje, za dodjelu EU sredstava kroz IPA  operativni program Zaštite okoliša 2007. -2013.

Procijenjena vrijednost projekta   67,3 mil EUR

EU IPA sredstva                              49.8 mil EUR

nacionalno sufinanciranje                   17.5 mil EUR

 

Projektom se planira

izgradnja/rekonstrukcija mreže komunalnih otpadnih voda u dužini od oko 80 km, čime bi se dodatno priključilo 6.300 stanovnika.

izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (III. stupanj pročišćavanja) ukupnog kapaciteta 137.500 E.S.

UPOV Lanterna – 30 000 ES

UPOV Poreč Sjever – 37 000 ES

UPOV Poreč Jug – 48 000 ES

UPOV Vrsar – 22 500 ES

Projekt se planira provesti  kroz 5 ugovora.

Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa zbrinjavanjem mulja– ugovor radovi 38 mil €

Izgradnja mreže komunalnih otpadnih voda (priključenje novih naselja) – ugovor radovi 10.1 mil €

Modifikacija vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija mreže komunalnih otpadnih voda – ugovor radovi 9.5 mil €

Nabava opreme za održavanje kanalizacijskog sustava i GIS sustava: 0,93 mil €

Ugovor o nadzoru nad izgradnjim – ugovor o uslugama: 2.8 mil €

Planirano vrijeme provedbe 2012.- 2016 godina

 

NAČIN PLANIRANE PROVEDBE

Financiranje kroz IPA OPERATIVNI PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 2007-2013.

 

NADLEŽNE INSTITUCIJE

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Tijelo nadležno za IPA Operativni program

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Tijelo nadležno za Prioritet/Mjeru 2 IPA Operativnog programa

HRVATSKE VODE

Provedbeno tijelo za Prioritet/Mjeru 2 IPA Operativnog programa

Krajnji korisnik

USLUGE POREČ d.o.o.

Dokumenti