NaslovnaVijestiPrometovanje pješačkom zonom za vrijeme održavanja fešte Poreč Tourist Festival

Prometovanje pješačkom zonom za vrijeme održavanja fešte Poreč Tourist Festival

Sukladno odobrenju Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča (Klasa:363-01/11-01/185,Ur.broj2167/01-05/12-11-2) od04.08.2011.godine, obavještavamo cijenjene korisnike kartica za ulazak u pješačku zonu I i II  grada Poreča, da će se zbog održavanja manifestacije Poreč Tourist Festival,  ulaz , prometovanje i boravak u navedenim pješačkim zonama biti limitiran te da će 19.08.,20.08 te 21.08. 2011. ,biti na snazi zabrana prometovanja u vremenu od 17:00 do 05:00 za sva vozila.

Molimo Vas da prometovanje  pješačkim zonama u navedenim vremenskim terminima prilagodite postavljenoj,  privremenoj  prometnoj signalizaciji i slijedite upute nadležnih kontrolora .

 

 

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju !

 

Dokumenti