NaslovnaVijestiPrvi MBR-uređaj na području Općine Kaštelir-Labinci

Prvi MBR-uređaj na području Općine Kaštelir-Labinci

U prostorijama Usluge Poreč d.o.o. 11. kolovoza 2009. godine Rodoljub Kosić – direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i Miljenko Pavlović – direktor poduzeća Fluming-ing d.o.o. iz Rijeke potpisali su ugovor o izradi Idejnog i Glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kaštelir-Labinci.

Nakon provedenog postupka javne nabave izabran je najpovoljniji ponuditelj, a postignuta cijena iznosi 287.000 kuna ( bez PDV-a ).

Rok za izradu projektne dokumentacije iznosi 60 dana i to 30 dana za izradu Idejnog projekta i 30 dana za Glavni projekt.

Rodoljub Kosić naveo je da je izrađena koncepcija odvodnje otpadnih voda za područje cijele Poreštine što uključuje i naselja u zaleđu. Nadalje, ističe da je nužno  ući u proces rekonstrukcije postojećih uređaja i izgradnju novih uređaja na područjima gdje je sustav odvodnje otpadnih voda riješen putem izgrađene kanalizacijske mreže sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda prvog stupnja i septičkih jama.

Spomenuto je usput da je dobivena GD za izgradnju MBR uređaja za potrebe tretmana otpadnih voda naselja Vižinada čija je realizacija predviđena za 2010 godinu i da je za iste potrebe izgrađeni u travnju mjesecu pušten u probni rad MBR uređaj Sv. Lovreč.

Rezultati uređaja kvalitete pročišćavanja u Svetom Lovreču dokazuju da izgrađeni uređaj polučuje odlične rezultate i u potpunosti zadovoljava uvijete za treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda što je jedan od osnovnih preduvjeta za poboljšanjem kvalitete života na tom području.

Tijekom priprema za realizaciju spomenutih aktivnosti treba istaći zavidnu suradnju predstavnika lokalne samouprave, predstavnika komunalnog društva Usluga te stručnih suradnika Hrvatskih voda.

Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređaj na području općine Kaštelir- Labinci potpisan je od stane predsjednika Povjerenstva za praćenje projekta Jadran- Hrvatske vode Zagreb gospodina dr.sc. Siniše Širca, predstavnika lokalne samouprave načelnika gospodina Enia Jugovca i direktora komunalnog poduzeća gospodina Rodoljuba Kosića.

Predviđa se projektiranje za fazni pristup u izvođenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kaštelir – Labinci i  to u četiri faze: I faza za 475 ekvivalent stanovnika (ES), II faza 950 (ES), III faza 1425 (ES) i IV faza 1900 ES. Idejni projekt izgraditi će se za konačnu fazu uređaja, a glavni projekt samo za I. fazu. Imenovan je i stručan tim za praćenje i ocjenu  kvalitete pojedinih faza projektne dokumentacije.

Uprava Društva

Dokumenti