NaslovnaVijestiRadovi u marini Poreč

Radovi u marini Poreč

Obavještavamo cijenjene građane da se izvode zemljani i građevinski radovi u marini Poreč. Svrha radova je premještanje spremnika za loživo ulje koje se koristi u marini.

 

Marina Poreč za potrebe grijanja vode za kupanje gostiju ima kotlovnicu, a ista potrebuje spremnik za držanje i skladištenje lož ulja.

Držanje i skladištenje zapaljivih tekućina u koje spada i ulje za loženje regulira Zakon o zapaljivim tekućinama (NN br. 108/95) te Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99).

Spremnici za držanje lož ulja mogu biti podzemni i nadzemni, obzirom na postojeći prostor. U ovom slučaju, prostor ne zadovoljava uvjete citiranog Pravilnika, pa će se spremnik loživog ulja premjestiti u novo izrađenu prostoriju. Novo izrađena prostorija opskrbiti će se tank-vanom koji služi za slučaj neispravnosti ili curenja lož ulja iz spremnika i biti će tako izgrađena da može prihvatiti kompletnu količinu lož ulja koja se nalazi u spremniku. Osim toga, prostorija će biti propisano označena, a u blizini spremnika nalaziti će se  kanta sa pijeskom, lopata i jedan S9 pp-aparat.

Radovi se financiraju sredstvima iz Plana investicija za 2008. godinu, vrijednost radova iznosi 50.000,00 kn, a izvodi ih građevinski obrt "Viva" iz Poreča. Ovim investicijama podižemo sigurnost i kvalitetu usluga u marini Poreč.

Radovi će biti okončani do 15.06.2008. godine.  

 

Uprava Društva

Dokumenti