NaslovnaVijestiRaspisan javni natječaj za izgradnju kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

Raspisan javni natječaj za izgradnju kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN broj 117/2001, 197/03 i 92/05) i Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva, Uprava društva Usluge Poreč d.o.o. je dana 21.08.2007.g. raspisala javno nadmetanje za izgradnju građevina: Kanalizacijski sustav Sv. Lovreč i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sv. Lovreč.
Kanalizacijski sustav izvoditi će se u više faza. U prvoj fazi izgraditi će se glavni kolektor (K-1) u dužini od L= 1082,79 metara, te sekundarni dio kolektora (K-2; K-2.1; K-2.2) u dužini od 778,94 metara. Projektirana kanalizacijska mreža sakupljati će sanitarno – otpadne vode naselja Sv.Lovreč i odvodi ih do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je obrađen u zasebnom projektu.

Troškovnik i tehnička dokumentacija izrađeni su od strane FLUM-ING d.o.o. Rijeka, travanj 2007. godine.

Izgradnja kanalizacijskog sustava i odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjere su kojima se osigurava učinkovita zaštita izvorišta pitke vode i tla na području općine Sv. Lovreč, kao i na širem području gdje na relativno velikom području živi mali broj stanovnika.

Sukladno Konceptu odvodnje otpadnih voda Poreštine, traži se ponuda uređaja sa membranskom tehnologijom, sa osnovnim uvjetom da se obrađena otpadna voda može ponovo koristiti u tehnološke svrhe (zalijevanje, navodnjavanje, pranje javnih površina).

Rok za dostavu ponuda je 17.09.2007. godine, nakon čega će Povjerenstvo, na temelju analiza dostavljenih ponuda, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Uprava društva

Dokumenti